Wat is het nut van een rechtsbijstandverzekering?

Wonen op het water betekent genieten van vrijheid en ruimte. En je wil natuurlijk blijven genieten, ook als er risico’s op de loer liggen. Met de woonbootverzekering van EOC is jouw woonboot, watervilla, woonark of stilliggend woonschip in goede handen. Of is varen je lust en je leven en ben je een trots bootbezitter? Dan wil je de meest complete bootverzekering, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wist je dat in beide gevallen een rechtsbijstandverzekering ook praktisch is om af te sluiten?

Hiermee ben je namelijk verzekerd van juridische bijstand bij een geschil, in de vorm van advies of bijstand. Denk aan de (ver)koop, een verbouwing, reparatie of een conflict met de overheid over jouw woning op het water. Of in het geval van pleziervaren aan juridische bijstand bij een ongeval of wanneer iemand jouw pleziervaartuig of varend woonschip beschadigt. We hebben vijf situaties voor je op rij gezet, waarin een rechtsbijstandverzekering nuttig kan zijn.

1. Bij geschillen met de overheid of verhuurder met betrekking tot de ligplaats van je woonschip

Geschillen inzake ligplaatsen en het tijdelijk verplaatsen van arken of slepen van arken komen helaas vaak voor. Bijvoorbeeld als de gemeente samen met het Waternet wil gaan baggeren. Zij sturen de bewoners van de woonarken aldaar een contract of mededeling hierover. In zo’n geval is het mooi als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Mocht er namelijk een conflict ontstaan naar aanleiding van het contract, dan kun je deze door een jurist laten beoordelen voordat je deze tekent.  

2. Bij specifieke geschillen over reparaties/onderhoud

Stel, je laat door de werf reparaties aanbrengen aan het onderwaterschip. Nu maakt het schip water en blijkt dat de reparaties niet goed zijn uitgevoerd. De werf wil vervolgens niet meewerken aan het juist uitvoeren van de reparaties en er ontstaat een conflict. In zo’n geval is het fijn om een beroep te kunnen doen op rechtsbijstand. Maar bijvoorbeeld ook wanneer er een geschil ontstaat over onjuist uitgevoerd onderhoud, meer of minder werk of verkeerd geleverde scheepsonderdelen.  

3. Bij specifieke geschillen over gebreken bij koop/verkoop

Als er bij de koop of verkoop van je woonschip opeens een gebrek aan het licht komt, is dit natuurlijk erg vervelend. Er kan onverhoopt een netelige situatie door ontstaan. Bijvoorbeeld als er in de verkoopovereenkomst staat dat de verkoper bepaalde reparaties moet uitvoeren, maar dit blijkt niet te zijn gedaan. Of als de koper van jouw schip na de koop een gebrek ontdekt. Met een rechtsbijstandsverzekering wordt er door ARAG, indien nodig, een onafhankelijke expert ingeschakeld die het schip komt inspecteren en samen met jullie naar een goede oplossing zal zoeken.

4. Dekking voor de kosten van een advocaat bij verplichte procesvertegenwoordiging en/of indien je een beroep doet op vrije advocaatkeuze

Helaas, jullie komen er onderling niet uit en een conflict loopt uit op een proces. Als je volgens de wet verplicht bent om voor een gerechtelijke procedure een advocaat in te schakelen, dan zijn in dit geval de kosten van je advocaat gedekt. Het voordeel is ook dat je een vrije advocaatkeuze hebt, maar overleg hierin wel altijd met ARAG.

5. Bij cascoschade aan je pleziervaartuig of woonschip geeft de polis dekking voor verhaal van je eigen risico indien hiervoor een derde kan worden aangesproken

EOC zal bij schade, veroorzaakt door een derde, uiteraard altijd proberen om deze schade te verhalen, inclusief het eigen risico. Echter bij een kleine schade onder het eigen risico is dat niet het geval. Als de tegenpartij dan niet verzekerd is, kan het verhalen lastig worden. Met een rechtsbijstandverzekering zorgt ARAG ervoor dat je eigen risico wordt verhaald op de tegenpartij.

WIE MOET IK CONTACTEN?

Je krijgt rechtsbijstand van een onafhankelijk en gespecialiseerd juridisch dienstverlener. De uitvoering van de verzekering wordt verzorgd door ARAG Rechtsbijstand.

Je kan ARAG altijd bellen: 033 434 23 42. Ook als je er niet zeker van bent of je wel verzekerd bent voor jouw conflict. Een e-mail sturen mag ook: servicecenter@ARAG.nl. Op de polis van EOC kun je zien of je rechtsbijstand hebt afgesloten. Is dit niet het geval maar wil je dat wel graag? Neem dan contact op met ons: 088 669 9545.

Bereken nu je premie

Ontdek binnen vijf minuten wat je premie is en sluit vandaag nog een verzekering af.
Onze belofte: bij EOC krijg je optimale dekking tegen een scherpe prijs.
Dan vaar je met een gerust hart weer verder.

Geke Pullen
Geke Pullen
Marketing, communicatie en advies