Werknemer ziek; wat nu?

Als een werknemer zich ziekmeldt, dan moet de werkgever aan de bak. Een oplossing zoeken voor het werk dat blijft liggen, natuurlijk, maar ook voor het zieke personeelslid moeten zaken worden geregeld en dat moet heel precies én op tijd. Om werkgevers een handje te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.

Rechten en plichten bij ziekteverzuim

Bij ziekte komt er veel op het bordje van de werkgever. De zieke werknemer begeleiden, maar ook proberen het verzuim te beperken en kosten in de hand te houden. Dat moet allemaal binnen de lijntjes van de wet, die tot in detail beschrijft welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben. Zo is de werkgever verplicht om gedurende ten minste 104 weken minimaal 70% van het salaris door te betalen. De werknemer is verplicht om mee te werken aan de re-integratie. Dit betekent onder andere gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts en als deze oordeelt dat er weer enige belastbaarheid mogelijk is, zogeheten passende arbeid verrichten.

Ziek of werkweigering?

Als de werknemer de passende arbeid weigert, dan is het verstandig om als werkgever hier schriftelijk op te reageren. Gebruikelijk is een brief te sturen met een nieuwe oproep en eventueel een waarschuwing voor de gevolgen, bijvoorbeeld een loonopschorting. Het is belangrijk dat dergelijke brieven duidelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden opgesteld. Met een uitgebreide rechtsbijstandsdekking bij EOC zijn ook arbeidsrechtelijke geschillen gedekt. Dat betekent dat wij kunnen adviseren en begeleiden bij het opstellen van deze brieven en bij het vervolgtraject.

Wet verbetering poortwachter

Een werkgever is verplicht om bij ziekte te handelen volgens de ‘Wet verbetering poortwachter’. Het doel van deze wet is het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen en met snel en effectief ingrijpen het verzuim kort te houden. Deze wet brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor zowel de werkgever als de werknemer.

Eén van deze verplichtingen is dat ziektegevallen uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag aangemeld worden bij de arbodienst of bedrijfsarts. De arts is de enige die kan en mag beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is en wat de vooruitzichten zijn. Deze bevindingen legt de bedrijfsarts vast in een plan van aanpak – een belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier.

Als de werkgever geen bedrijfsarts inschakelt, dan is niet voldaan aan de Wet verbetering poortwachter en moet het loon mogelijk langer worden doorbetaald. Het is dan ook verstandig om een vaste arbodienst achter de hand te hebben of een verzuimverzekering af te sluiten. Op die manier weet een werkgever zeker dat er tijdig de juiste stappen in het re-integratietraject worden genomen.

Privékwesties

De werknemer is niet verplicht om aan de werkgever te vertellen wat de klachten zijn. Sterker nog, een werkgever mag er niet naar vragen en als de werknemer wel iets vertelt, dan mag deze informatie, in verband met de privacywetgeving, niet worden vastgelegd. Betrokkenheid tonen, informeren hoe het gaat en vragen wat je als werkgever kunt doen om te helpen mag uiteraard wel.

Verzuim kan leiden tot een arbeidsconflict of onnodige kosten. EOC Scheepsrecht geeft juridisch advies om dit te voorkomen en helpt bij het oplossen van geschillen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.