Wat als er iets gebeurt met uw buitenlandse personeel?

De verantwoordelijkheden van een werkgever zijn groot. U kent de risico’s en dekt deze zo goed mogelijk af binnen uw financiële mogelijkheden. Echter bij het in dienst nemen van bemanning – vooral van buiten de EU en via een tussenpersoon – is extra zorgvuldigheid nodig. Als beroepsvaarder heeft u in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering (P&I). Daarmee is uw wettelijke aansprakelijkheid gedekt als er iets gebeurt, voor derden en dus ook voor uw bemanning.

Tenminste, alleen in de basis. Want doordat u een arbeidscontract heeft afgesloten met uw personeel, heeft u automatisch meer risico en verantwoordelijkheden. Deze aanvullende aansprakelijkheid die voortvloeit uit het arbeidscontract wordt niet in de standaard dekking meegenomen. Wanneer er dan iets gebeurt met uw bemanning, kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan. Vooral als uw buitenlandse medewerker naar zijn thuisland moet om verder te herstellen en ook uw tussenpersoon niet voldoende verzekerd blijkt te zijn.

Het arbeidscontract is bepalend voor de dekking!

Een voorbeeld. Indien een Filipijnse matroos met een POEA-contract zijn been zou breken aan boord, is de werkgever verantwoordelijk om zijn werknemer van medische zorg te voorzien. En indien nodig te repatriëren. Wanneer de medewerker niet volledig herstelt en arbeidsongeschikt wordt verklaard, bepaalt de Filipijnse wet aan de hand van het arbeidscontact waar de medewerker recht op heeft.

Werkgever blijft aansprakelijk

U bent in de meeste gevallen als werkgever aansprakelijk, ongeacht of u nu zelf direct of via een tussenpersoon uw personeel inhuurt. Indien u uw bemanning inhuurt via een uitzendbureau wordt u nog altijd gezien als feitelijke werkgever. Medewerkers mogen niet de dupe worden van een discussie over verantwoordelijkheden tussen u en uw uitzendbureau. Oftewel, u draait mogelijk op voor de kosten als u vooraf geen duidelijke afspraken heeft gemaakt en geen passende verzekering heeft geregeld. Daarom is het van belang dat u van het uitzendbureau inzicht krijgt in de arbeidsvoorwaarden en in welke risico’s zij verzekeren. Als het uitzendbureau een aanvullende verzekering heeft, is ons advies om een kopie van de polis op te vragen. Uw bedrijf kan namelijk genoemd worden op deze polis, zodat u ook voor uw bemanning een beroep kunt doen op deze verzekering. Wanneer u buitenlands personeel inhuurt, kunnen wij u ook verder helpen. We beoordelen het arbeidscontract en samen bepalen we of aanvullende dekking wenselijk en mogelijk is.

Pittige materie

We begrijpen bij EOC heel goed dat verzekeringen u weleens hoofdbrekens kunnen bezorgen. En met buitenlands personeel aan boord is het vaak al pittig genoeg. We helpen u graag met uw specifieke situatie. Neem gerust contact op met de afdeling Marketing Communicatie & Advies op 088 6699535.

Gratis inzicht in uw risico’s?

Als EOC merkten we dat er onder schippers behoefte is aan deskundig advies over risico’s en aanvullende verzekeringen. Heeft u dit ook?

Geke Pullen
Geke Pullen
Marketing, communicatie en advies

Delen