Voor het eerst het water op

Laatste update: 19-5-2020

U denkt erover om een boot te kopen of heeft er net een gekocht. Na het zorgvuldig uitzoeken van een boot, het laten keuren van het casco en het regelen van uw verzekering kan u dan eindelijk het water op, heerlijk! Maar varen moet je leren, het vergt vaardigheden en ervaring. U moet bijvoorbeeld weten hoe u aan moet leggen en om kunnen gaan met wind, golven, stroom en mede vaarweggebruikers want het is vaak druk op het water. Ook het in de hand houden van uw schip in haven, sluizen en bruggen en kennis van de vaaregels is noodzakelijk. Leren varen is enorm gevarieerd en erg leuk!

Veel mensen zijn minder alert als ze op en aan het water zijn omdat ze zich in mooie en relatieve rust van de natuur bevinden. Daarom vereist het meer discipline dan deelnemen in het verkeer. Op de website van Varen doe je samen staan 10 tips voor een veilige vaart welke wij hier graag met u delen.

  1. Zorg dat de boot (technisch) in orde is voor u gaat varen. Zorg voor volle, schone tanks, volle accu’s, controleer het koelwater en het motoroliepeil. Meer informatie in het Kenniscentrum: Vaaruitrusting
  2. Ga goed voorbereid op reis. Check de weersverwachting. Weet waar u gaat varen, neem actuele waterkaarten en de almanak mee. Check eventuele stremmingen. Meer informatie in het Kenniscentrum: Reisvoorbereiding en op www.vaarweginformatie.nl.
  3. Ken de vaarregels en handel daarnaar. Kijk goed om u heen en houdt uitkijk. Zorg dat u zelf ook gezien wordt. Draag een reddingsvest aan dek.
  4. Vaar een duidelijke koers: vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordkant) van het vaarwater. Verander niet plotseling van koers. Laat andere schippers duidelijk zien wat u van plan bent.
  5. Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Ze hebben voor de boeg een dode hoek, van soms wel 350 meter. Kies koers en snelheid zo, dat u uit die dode hoek blijft. Vuistregel: als u de schipper in zijn stuurhut kunt zien, kan hij u ook zien.
  6. Geef beroepsvaartuigen de ruimte. Ze zijn groot en zwaar. Ze kunnen niet snel stoppen en hebben veel manoeuvreerruimte nodig. Houdt rekening met de golfslag en de zuiging die vrachtschepen veroorzaken. Lees hier meer over in ons artikel https://varendevrienden.eoc.nl/zuiging-en-veilig-oplopen/
  7. Dring bij bruggen en sluizen niet voor, sluit aan bij de wachtende schepen. Blijf niet ronddobberen, maar gebruik de wachtsteiger. Passeer de geopende brug vlot en veilig. Zorg dat u in een sluis aan beide kanten kunt afmeren, dus hang aan weerszijden stootwillen op. Houdt ook rekening bij het verval in waterstand bij een sluis. Zorg ervoor dat je touwen dus snel kunt laten vieren als het water zakt.
  8. Geef tijdig een lange stoot met de scheepstoeter om anderen op gevaar te wijzen.
  9. Gebruik de marifoon (zend- en ontvangstinstallatie), dit is de beste manier om contact te maken met andere schippers en verkeersbegeleiders. Voor marifoongebruik moet u wel examen doen.
  10. Vaar alcoholvrij. Net als in het wegverkeer ligt de wettelijke grens voor de scheepvaart op 0,5 promille.

Vaarbewijs

Voor veel pleziervaartuigen heeft u geen vaarbewijs nodig, maar met het examen Klein Vaarbewijs op zak heeft u wel basiskennis van de regels en veiligheidsmaatregelen als u het water op gaat. Het is goed voor uw eigen veiligheid als schipper en geeft u veel meer vertrouwen en vaarplezier.

Een vaarbewijs haalt u door examen te doen bij CBR. Kijk op hun website voor meer informatie.

U kunt ook kiezen voor een vaarcursus welke bij veel vaarscholen en watersportverenigingen wordt gegeven. Heer leert u een heleboel over varen. Kijkt u ook eens op deze website CWO opleiding.

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is voor pleziervaarders het belangrijkste reglement en het geldt op de meeste binnenwateren. Wie vaart moet het BPR aan boord hebben. Het staat in de ANWB Wateralmanak 1.

Houdt rekening met elkaar

Tot slot nog een paar belangrijke weetjes. Houdt rekening met anderen: draai geen harde muziek, zorg dat anderen geen last hebben van je boeg- en hekgolf, ga netjes met de natuur om en gooi geen afval overboord. Heb kennis van de voorrangregels, lees deze hier: Kenniscentrum: Ken de voorrangsregels.

Uiteindelijk moet een schipper alles doen om schade te voorkomen en de veiligheid van anderen aan boord en op het water niet in gevaar te brengen, zelfs als hij daarvoor van de geldende regels moet afwijken. Dit vergt ‘goed zeemanschap’.

Bron: https://www.varendoejesamen.nl/recreanten/voor-het-eerst-het-water-op

Direct uw premie berekenen?

EOC biedt u optimale dekking tegen een eerlijke premie: wij hebben immers geen winstoogmerk. Bereken uw premie in 3 minuten en sluit nog vandaag uw verzekering af.

Tim Klaasen
Tim Klaasen
EOC relatiebeheer

Delen