Vochtproblemen: voorkomen is beter dan genezen

We krijgen geregeld melding van schade door vochtopvallend vaak in de woning vóór. Voorwoningen worden meestal bewoond door bemanningsledenof zijn zelfs helemaal niet in gebruik. En als er schade optreedt? Dan is er zeker niemand thuis. Vocht is geniepig, want een klein beetje kan op termijn voor veel ellende zorgenDé manier om het droog te houden: kijk, ruik en meet regelmatig. 

Neem op gezette tijden een kijkje in de voorwoning, dan weet je wat er zich afspeelt. Het is misschien wat ongemakkelijk om als eigenaar het bemanningsverblijf te betreden,maar inspecteer de voorwoning bijvoorbeeld maandelijks. Doe dit om privacyredenenin overleg met en in bijzijn van de bemanning. 

Zo’n inspectie heeft vaste aandachtspunten. Zijn er sporen van lekkages? Zijn de kitnaden en voegen van het tegelwerk in de keuken en sanitaire ruimten nog in goede staat?Is de ventilatie afdoende of is er sprake van condens op de ramen en/of raambakken? Werkt (indien aanwezig) de afzuiging in de badkamer? Werken de keukenapparatuur, afzuigkap en vaatwasser naar behoren? Wat is de luchtvochtigheid? 

De voormachinekamer staat ook op de checklist. Zijn er sporen van lekkage langs doorvoeren vanuit de voorwoning? Wat is de toestand van de vuilwaterinstallatie? Is de beluchter van de overboordvuilwater niet verstopt? Heeft je schip een benedenwoning, kijk dan regelmatig onder de vloer; is het droog of staat er water? Is er een vocht of bilgealarm aanwezig? Controleer de werking van het alarm. 

KLEIN LEK, GROTE SCHADE 

Lekkages, hoe klein ook, kunnen op termijn de gehele voorwoning aantasten.  Bijvoorbeeld als de vloerisolatie met vocht verzadigd raakt.De vloerafwerking is vaak van een dicht materiaal, bijvoorbeeld pvc, dus komen problemen pas aan het licht als  de vloer begint door te zakken of de plinten en onderzijdenvan de wanden gaan schimmelenDe oorzaak kan klein zijn: een lekke kitnaad in een douchecabine, slechte voegen in het tegelwerk of een lekkende afvoer van een vaatwasser of wastafel. De gevolgen staan niet in verhouding: grote schadeposten, reparatiekosten en vaak ook tijdverlet. Zonde, want veelal te voorkomen door regelmatigeven een kijkje te nemen.

Ook als een voorwoning niet wordt gebruikt, is regelmatige controle verstandigIs (bij een langere periode leegstand) het drinkwatersysteem van druk gehaald? Is de voorwoning verwarmd tijdens vorst? Zijn waterhoudende systemen afgetapt? Staat er geen water onder de vloer van de benedenwoning? Ook bij leegstand is ventilatie wenselijk, dan blijft de voorwoning fris en kanzóweer in gebruik genomenworden

VOEL JE NATTIGHEID? KOM IN ACTIE! 

Als je een lekkage aantreft of vermoedt, doe dan nader onderzoekHeel belangrijk: laat een vochtmeting uitvoeren. Natte vloerisolatiezeker in combinatie met een dichte vloer, droogt NOOIT vanzelf! Als je het probleem tijdig signaleert, kan een  gespecialiseerd bedrijf de isolatie mogelijk nog drogenIn dat geval zijn de herstelkosten lager en kan het schip meestal gewoon blijven doorvaren. 

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager