Vloeibare lading in droge lading schepen

In december 2014 schreven wij in onze EOC Info dat het steeds vaker voorkomt dat droge lading schepen worden ingezet bij het vervoer van deels vloeibare lading zoals baggerslib of baggerspecie. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat vooraf moeilijk is in te schatten hoe vloeibaar lading is.

Het lijkt allemaal zo te kunnen, maar de stabiliteit van het schip kan in het geding komen. De lading verplaatst zich namelijk bij bewegingen van het schip. Als u een manoeuvre maakt kan dit ertoe leiden dat uw schip kapseist. Denk ook eens aan lopen met een vol kopje koffie.

Naar aanleiding van dit artikel kregen wij veel reacties en vragen. Daarom hebben wij besloten om, in samenwerking met het Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (SARC), het uitgebreide artikel Vloeibare lading in droge lading schepen te schrijven over de stabiliteit voor droge ladingschepen, inclusief een proefberekening.

 

Varende vrienden van EOC nieuwsbrief

Ik wil graag de Varende Vrienden van EOC nieuwsbrief digitaal ontvangen.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager

Delen