Test je vaarkennis: Wierumerwad

Elke maand test docent watersport John Coenders je vaarkennis met een uit het leven gegrepen casus. Weet jij wat er moet gebeuren om ongelukken te voorkomen? Deze maand gaan we naar het Wierumerwad, waar drie schepen op een aanvaring lijken af te steven.

VRAAG

Wijkt de catamaran voor de zeilklipper of wijkt de viskotter voor catamaran en zeilklipper?

De zeilklipper (33 meter in lengte) vaart bij hoog water over de plaat richting de betonde vaargeul op het Wierumerwad, met de bedoeling deze over te steken. Zowel de klipper als de catamaran zijn koerskruisend.

De catamaran vaart naar het oosten, richting Zoutkamperlaag, en de viskotter naar het westen. De catamaran vaart aan de stuurboordzijde van de betonde vaargeul. De viskotter (23 meter in lengte) vaart aan zijn ‘verkeerde wal’ in de vaargeul, maar móét daar misschien wel varen vanwege zijn diepgang.

Een achtergrondpeiling vanaf de catamaran wijst uit dat catamaran en klipper zich op een aanvaringskoers bevinden.

ANTWOORD

De klipper is een groot schip onder zeil, maar moet voorrang verlenen aan de catamaran, die aan zijn stuurboordwal in een betonde vaargeul vaart. Volgens BPR 6.16 lid 5. Op de Waddenzee loopt de betonningsrichting van west naar oost. Dus groen aan stuurboord. De viskotter is een groot schip dat niet aan zijn stuurboordzijde vaart en verleent voorrang aan de zeilklipper (deze komt van ‘rechts’.) De viskotter wijkt bovendien uit voor de catamaran omdat de catamaran aan zijn stuurboordwal in een betonde vaargeul vaart.

TOELICHTING: GOED ZEEMANSCHAP

Het antwoord hierboven volgt uit de regels van het BPR, die ook op het wad gelden. De praktijk is soms anders. De klipper (een tweemaster onder vol tuig) is minder wendbaar dan de catamaran. De viskotter moet wellicht vanwege zijn diepgang meer die zijde van de betonde geul aanhouden. Het probleem is dat de catamaran gehouden is aan de koers en snelheid op grond van zijn voorrang. Evenals de klipper ten opzichte van de viskotter. Dit is dus een vrij complexe situatie geworden die door de klipper en de viskotter proactief opgelost had moeten worden met behulp van marifoonverkeer.

De klipper had gemakkelijk in een eerder stadium, door het op tijd maken van een achtergrondpeiling, iets kunnen afvallen en achterlangs de catamaran kunnen varen. De viskotter had door iets gas te minderen en wat op te sturen de catamaran bakboord op bakboord kunnen passeren en vervolgens achter de klipper langs kunnen varen.

De voorwaarde is dat er marifooncontact is en dat manoeuvres duidelijk en op tijd worden ingezet.

John Coenders werd al vroeg gegrepen door de schoonheid van het water en heeft zijn hele leven eraan gewijd. Eerst als buitensportdocent aan het CIOS en onderwijskundige, na pensioen door cursussen Klein Vaarbewijs te geven. Hij is dikwijls in zijn catamaran op het wad te vinden.

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

John Coenders
John Coenders
Docent, auteur en gepassioneerd watersporter