Stuurhutschades, alwéér…

KOSTENPOST STUURHUTSCHADES STIJGT DOOR

Ze blijven maar tegen kunstwerken aanvaren, die stuurhutten. Ook grijpers en bungelende containers hebben het nog weleens op de stuurhut gemunt. Het gaat bij dit soort schades al snel om grote bedragen, die uiteindelijk betaald worden uit de premie. We gaven in 2018 een inkijkje in onze cijfers en doen dat nu opnieuw. Het aantal schades vlakt iets af, maar de bedragen nemen nog altijd toe. Wat kunnen we hieraan doen? En vooral: wat doe jij? 

We zien de laatste drie jaar iets minder stuurhutschades. Althans, minder dan in de ‘rampjaren’ 2015 tot en met 2019. Zowel bij de categorie ‘aanvaring met kunstwerk’ als bij ‘schade bij laden of lossen’ is er een daling. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar als we preciezer naar de cijfers kijken, dan ziet het er minder rooskleurig uit. 2020 was een jaar met weinig brugaanvaringen – een bijwerking van corona? – maar daarna loopt de teller weer op. Ook gaat het nog altijd om fikse aantallen: in 2022 is er toch nog gemiddeld één stuurhut per maand aan puin gevaren. 

Maar belangrijker nog: de kosten stijgen verder door. Bij laden en lossen lijken de schadebedragen mee te vallen, maar bedenk dat EOC een groot deel van de schade heeft verhaald op de veroorzaker. De schadelast van ‘stuurhut tegen brug’ neemt nog altijd toe en was nog nooit zo hoog als in 2022. Als deze trend doorzet, dan is het de vraag hoe we aanvaringen met kunstwerken betaalbaar houden. Er is maar één antwoord: het aantal aanvaringen terugdringen. 

STUURHUT TEGEN BRUG: OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

Schadeoorzaak nummer één bij brugrakingen is nog altijd menselijk falen: onoplettendheid, een inschattingsfout of onvoldoende reisvoorbereiding. Er zijn detectiesystemen in de markt, maar dit zijn hulpmiddelen die niet garanderen dat er nooit meer een aanvaring plaatsvindt. Mogelijk kan de infrastructuur worden aangepast; in bijeenkomsten over brugaanvaringen heeft EOC hiervoor verschillende ideeën geopperd. Denk aan hoogtedetectie bij bruggen, net zoals tunnels hebben voor vrachtwagens. Voorlopig is dit toekomstmuziek, dus het blijft vooral zelf opletten, bij jou in de stuurhut. 

De beste preventie is niet verslappen:  

  • Vaar niet blind op de vaarkaartinformatie en blijf zelf opletten. 
  • Ken de waterstand, het vaartraject, de diepgang, de hoogtes van het schip en de doorvaarthoogtes. 
  • Voorkom afleiding door bijvoorbeeld telefoon of televisie. 
  • Wees bewust dat routine gevaar oplevert. 
  • Bespreek de reisvoorbereiding met de bemanning. 
  • Maak beleid bij het varen met trackpilots. 
  • Bespreek de gevolgen van schade met de bemanning (denk aan imagoschade, verlet en verlies van inkomsten). 

LADEN EN LOSSEN: SCHADE VOORKOMEN EN VERHALEN

Meestal kan de schipper er weinig aan doen als er schade ontstaat bij laden en lossen, tenzij het schip natuurlijk niet goed vastligt of tegen de transportband vaart. Wat de bemanning wel kan doen, is de stuurhut in de onderste stand zetten en de pet of het dak markeren met zwart-gele strepen of fluorescerende oranje lak. Dat vergroot de zichtbaarheid en verkleint de kans op schade. 

Als de stuurhut wordt geraakt, dan willen we de schade kunnen verhalen. Alles valt of staat met goed bewijs. Neem bij schade direct contact op met EOC, dan kunnen wij hierbij helpen en bekijken we ook of er direct een expert langs moet komen. Het is belangrijk dat het toedrachtformulier wordt ingevuld en dat de verantwoordelijke bij de stuwadoor dit tekent. Het formulier is te downloaden via www.eoc.nl/contact/schade-melden. Camerabeelden en getuigenverklaringen helpen ons ook bij het verhalen van schade, dus bewaar beelden en noteer contactgegevens van getuigen. Vaar in elk geval nóóit weg zonder een getekende verklaring van de stuwadoor. 

Lees voor meer informatie over het passeren van bruggen de Safety Flash van Platform Zero Incidents.

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager