Stage V motoren: het laatste nieuws

We krijgen veel vragen over CCR II motoren. Bijvoorbeeld of deze nog ingebouwd mogen worden of over de eisen die gesteld worden. Met dit artikel hopen wij je antwoorden te geven op die vragen. Wanneer er nieuws is zullen wij deze updaten, dus houdt onze website goed in de gaten!

AANGEPASTE OVERGANGSPERIODE IN VERBAND MET COVID-19

In plaats van een IWP-, IWA- of gelijkwaardige motor van fase V, kan een overgangsmotor worden gemonteerd op een binnenvaartschip als de motor ten laatste op 31 december 2021 voor P < 300 kW en ten laatste op 30 september 2022 voor P > 300 kW in de handel wordt gebracht. De te plaatsen motoren dienen wel geproduceerd te zijn voor 1 januari 2019 / 1 januari 2020.

DE VIV

De VIV is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/of maritieme sector. In juli heeft de VIV een nieuwsbrief verzonden met daarin informatie over de overgangsregeling omtrent Stage V motoren. Deze informatie zullen wij hier met je delen.

AANPASSINGEN IN ARTIKEL 58

Afgelopen juli heeft de Europese Commissie besloten om een deel van de overgangsregeling, zoals die beschreven staat in EU2016/1628 (Stage V), te verlengen. Deze beslissing is gebaseerd op verschillende redenen welke beschreven staan in het amendement.  In het kort; volgens de Europese Commissie heeft COVID-19 een verstorend effect heeft gehad op de markt. Bedrijven moesten sluiten en aanvoerlijnen zijn daardoor tot stilstand gekomen. Er kan dan ook met zekerheid gesteld worden dat Original equipment manufacturer’s (OEM’s) niet de machines kunnen maken, waarvoor al motoren waren ingekocht, die ze gepland hadden.

Op basis van deze redenen heeft de Europese Commissie besloten een aantal zaken in artikel 58 van Stage V aan te passen. Artikel 58 verwoord de bepalingen voor het gebruik van overgangsmotoren na invoering van de regelgeving. Puntsgewijs zijn de volgende zaken aangepast:

 • Artikel 58 paragraaf 5 2e alinea: Voor motoren binnen categorie NRE waarvoor de in annex III datum voor op de markt plaatsen op 1-1-2020 ligt, krijgen OEM’s met een oplage kleiner dan 100 stuks per jaar 12 maanden verlenging. Boven op de 18 maanden overgangsregeling die al in de regeling stond. Voor het berekenen van het aantal motoren geldt de stelregel dat alle OEM’s die onder de controle staan van dezelfde organisatie als één OEM moeten worden gezien.
 • Artikel 58 paragraaf 5 3e alinea: Voor motoren binnen de regeling die in 1-1-2020 is ingegaan en die gebruikt worden in mobiele kranen wordt de regeling verlengd met 12 maanden boven op de 18 maanden die al in de regeling stond.
 • De volgende tekst is toegevoegd aan de regeling:
  Artikel 58 paragraaf 5 5e alinea:
  – Voor alle motoren in alle subcategorieën waarvan de op de markt datum op 1-1-2019 ligt is de overgangsregeling verlengd met 12 maanden boven op de 18 maanden die al in de regeling stond. Uitzondering hierop zijn motoren in de categorie NRS zoals die beschreven zijn in de 4e alinea van de regeling.
  In artikel 7 is het volgende toegevoegd aan de regeling:
  – 36 maanden vanaf de ingangsdatum voor het op de markt brengen van motoren zoals vermeld in Appendix III en die voldoen aan de 5e alinea van artikel 58 paragraaf 5.

WAT BETEKENT DIT?

 1. Voor alle motorcategorieën waarvan de regeling is ingegaan op 1 januari 2019, wordt de overgangsperiode verlengd met 12 maanden. Uitzondering hierop zijn NRS motoren voor sneeuwblazers. Dat houdt concreet in dat alle NRE motoren hiervan profiteren met uitzondering van de NRE 59<P<130 kW. Die categorie is pas per 1-1-2020 actief geworden en voor deze categorie wordt geen verlenging voorzien. Motoren in de categorie IWA/IWP tot 300 kW worden ook verlengd. Boven 300 kW is per 1-1-2020 actief geworden en voor deze categorie wordt geen verlenging voorzien.
 2. Voor OEM’s met een kleine productie die minder dan 100 stuks per jaar bedraagt wordt en waarvan de ingangsdatum 1-1-2020 was, wordt ook de overgangsregeling verlengd met 12 maanden.
 3. Motoren die gebruikt worden in mobiele kranen en waarvan de regeling is ingegaan op 1-1-2020, wordt de overgangsregeling verlengd met 12 maanden.

Lees voor meer informatie ook ons Infoblad Stage V motoren.

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager