Schade verhalen: wat komt erbij kijken?

Het liefst helpen we je schade te voorkomen, want dat is altijd beter voor alle partijen. Mocht het toch nodig zijn, dan staan we je natuurlijk bij met raad, daad en niet te vergeten een passende dekking. Graag leggen we je stapsgewijs uit hoe we voor jou schade verhalen op een tegenpartij. Want een goed geïnformeerde EOC’er telt voor twee! 

  • Schade wordt altijd eerst uitgekeerd alsof het een eigen schade is. Hierbij wordt het eigen risico volgens jouw polis in rekening gebracht. 
  • Een snelle uitkering van schade onder de eigen polis kan alleen wanneer er ook daadwerkelijk gerepareerd wordt. 
  • Besluit je om niet direct te repareren? Dan dienen we op basis van offertes van de eventuele reparatie een vordering in bij de tegenpartij. Uitkering volgt dan later. 
  • Schade verhalen op een tegenpartij kost tijd, zelfs als direct al duidelijk is wie er schuld heeft. De tegenpartij moet namelijk aansprakelijkheid of een aandeel daarin erkennen.  
  • Pas wanneer alle kosten van de schade bekend zijn, kunnen we een claim bij de tegenpartij indienen. Gelukkig worden de door jou gemaakte kosten voor bijvoorbeeld noodreparaties onder je eigen polis door ons vergoed.  
  • Als het om een beroepsmatige schade gaat met verlette tijd, dan geldt voor motorvrachtschepen, motorbeunschepen, motortankschepen, sleepschepen, duwbakken, sleepboten en duwboten de Tijdverliesverzekering Basis. Voor deze verzekering wordt geen premie in rekening gebracht. Het is mogelijk om dit uit te breiden met een Tijdverliesverzekering Aanvullend. Dan hoef je niet te wachten op een eventuele vergoeding van de bedrijfsschade voor de tijd dat je hebt stilgelegen voor het herstellen van de schade. 
  • Het kan gebeuren dat de tegenpartij wel aansprakelijkheid erkent, maar er discussie is over welke reparaties tot de ontstane schade behoren. Dit kan tot vertraging van de vergoeding leiden. 
  • Wil je als beroepsvaarder verlette tijd claimen? Dan is het essentieel of er noodzaak was om direct te gaan herstellen of dat de schade later hersteld kan worden. Als je bij gelegenheid kon repareren en dit heeft gecombineerd met andere werkzaamheden aan je schip, dan heeft dit gevolgen voor het aantal te claimen werkdagen.  

NOG MEER OM TE WETEN

Bij elke schade zal een schadebehandelaar beoordelen of er een expert bijgehaald moet worden. Wanneer er meerdere partijen betrokken zijn, dan wordt ook de tegenpartij gevraagd een expert te benoemen. Dat heet in vaktermen ‘tegensprekelijke expertise’. Beide partijen beoordelen voor hun opdrachtgevers de schade. Wanneer zij gezamenlijk vooraf overeenstemming kunnen bereiken over de schade en het aantal benodigde reparatiedagen dan scheelt dat een hoop discussie, los van de schuldvraag. Er volgt in dat geval een expertise-rapport dat beide experts tekenen en waarmee een schadebehandelaar de vergoeding in gang kan zetten.  

Samengevat wordt jouw schade door schuld van een ander eerst vergoed op je eigen polis. Deze claim je met behulp van de reparatienota’s na de reparatie en de schaderapporten van beiden kanten. Vragen? We horen je graag!  

Meer info:

www.eoc.nl/tijdverliesverzekering-basis

www.eoc.nl/tijdverliesverzekering-aanvullend