RI&E: Wat is het en waarom moet het?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), taaie kost? Misschien wel, maar werkgevers zijn nu eenmaal verplicht om de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen.

Wat kan motiveren, is de positieve uitwerking: meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Dat is goed voor de werknemers, maar ook voor het bedrijf. Om de materie beter verteerbaar te maken, geven we hier antwoord op de meestgestelde vragen.

Wanneer is een RI&E verplicht?

Als een bedrijf werknemers heeft. Maar let op: naast personeel in loondienst zijn ook stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers voor de Arbowet werknemer. Dat geldt ook voor zzp’ers die ‘onder gezag’ arbeid verrichten, dus waarbij de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe er gewerkt wordt. Als alle werknemers samen minder dan 40 werkuren maken, dan volstaat een verkorte versie van de RI&E.

Wat staat er in zo’n RI&E?

Een RI&E beschrijft de arbeidsrisico’s en bevat een plan van aanpak met maatregelen om die risico’s aan te pakken. Ook moeten arbeidsongevallen uit het verleden erin staan. Tip: uitgebreide informatie staat op Steunpunt RI&E.

Moet ik mijn RI&E laten toetsen?

Toetsing is niet verplicht als het bedrijf maximaal 25 werknemers heeft en een erkende branche-RI&E gebruikt.

Mijn bedrijf is in het buitenland gevestigd, moet ik ook een RI&E uitvoeren?

Ja, de RI&E is een Europese verplichting en geldt in alle EU-landen. De invulling ervan kan per land verschillen: in Nederland hebben we de Arbowet, andere landen hebben eigen wetten voor arbeidsveiligheid. Als werknemers in Nederland arbeid verrichten, dan moet de RI&E voldoen aan de Nederlandse wet. Tip: vind links naar de wetgeving in andere Europese landen via osha.europa.eu (kijk bij ‘National Focal Points’).

Moet ik mijn RI&E updaten?

De Arbowet stelt geen termijn voor de geldigheid, maar eist wel dat de RI&E aantoonbaar actueel is, met name het plan van aanpak. De RI&E moet worden aangepast als werkmethoden of werkomstandigheden veranderen, of als er nieuwe technische oplossingen komen, inzichten over gezondheid veranderen of als de wetgeving wijzigt. Een certificering zoals VCA kan aanvullende eisen stellen aan de toetsingstermijn van de RI&E.

Is er een branche-RI&E voor de binnenvaart?

Ja. Leden van het KBN en Koninklijke BLN-Schuttevaer kunnen hun eigen RI&E opstellen met een gratis tool via www.arbo-binnenvaart.nl.

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager