Problemen met FAME? Maak het bekend!

Problemen met biobrandstof blijven ons achtervolgen, in zowel de binnenvaart als de pleziervaart. Steeds weer zijn er nieuwe gevallen van vervuilde brandstof en dichtgeslibde filters. Als daardoor de motor uitvalt dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, denk maar eens aan wat er kan gebeuren als een tanker op drift raakt. Als we de vaart veilig willen houden moeten we – wij allemaal, álle schippers – twee dingen doen: melden en voorkomen. 

MELDPUNT-BINNENVAART.NL

Problemen worden lang niet altijd centraal gemeld, terwijl dat wel belangrijk is. Alleen dan kunnen de belangenorganisaties voor de scheepvaart bij de overheid een punt maken en laten zien dat het niet om een enkel incident gaat. Dus of je nu beroepsschipper bent of eigenaar van een pleziervaartuig: doe melding van brandstofproblemen. Ook als het niet leidt tot motoruitval en je op tijd de slierten in de tank of de veel te snel vervuilde filters ontdekt. Het uitgebreide, maar makkelijk in te vullen formulier staat op www.meldpunt-binnenvaart.nl

BUNKER VOORLOPIG GEEN FAME

De beste garantie om niet in de problemen te komen, is geen brandstof met FAME te bunkeren. Er zijn methodes en middelen die het vervuilen en vlokken van biobrandstof tegengaan, zoals het verwarmen van brandstoftanks, het plaatsen van dagtanks, andere filters of extra filtering. Bij EOC denken we dat dit niet altijd voldoende oplossing biedt. De échte oplossing is een duidelijke richtlijn voor de samenstelling van de bijmenging, maar die is er nog niet. Tot die tijd is de veiligheid onvoldoende gewaarborgd en adviseren we: bunker geen gasolie met FAME. 

WAAROM EOC GEEN FAN IS VAN FAME

FAME staat voor Fatty-Acid-Methyl-Ester en is een bestanddeel gemaakt van plantaardige of dierlijke oliën. Het wordt aan diesel toegevoegd om het gebruik van fossiele brandstof te verminderen. De afgelopen jaren is het percentage FAME opgevoerd, verdere ophoging is uitgesteld maar vanwege de klimaatdoelstellingen zal de bijmenging voorlopig wel blijven.  

CO2 reduceren, daar is EOC vóór. Maar FAME zorgt voor teveel schade en gevaarlijke situaties, bovendien leidt het in de praktijk tot meer brandstofgebruik en dus tot meer uitstoot. FAME is de goedkoopste bijmengoptie en wordt daarom veel gebruikt. EOC pleit voor een richtlijn voor bijmenging, zodat alleen hoogwaardige bestanddelen mogen worden toegevoegd die de kwaliteit van de gasolie niet aantasten. Daartoe zijn we in overleg met belangenorganisaties, overheidsinstellingen en het IVR. 

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager