Overliggeld: beloning voor wachten kan vies tegenvallen

Afgelopen jaar had de vrachtenmarkt voor droge lading het tij mee. In zo’n periode met hoge tarieven willen schippers zoveel mogelijk varen en is het extra vervelend als het laden en lossen lang duurt. Bij EOC Scheepsrecht krijgen we dan vragen over liggeld en overliggeld. Want iedereen die ligt te wachten wil weten: waar heb ik recht op?  

Als het laden en lossen langer duurt dan is afgesproken, krijgt de vervoerder meestal een vergoeding voor het stilliggen. De wettelijke regelingen hiervoor verschillen per land, dus het hangt er vanaf waar het schip wordt geladen of gelost. België maakt onderscheid tussen liggeld en overliggeld. Als de ligtijd langer is dan de laad- of lostermijn, dan kan de vervoerder overliggeld eisen dat 50% hoger is dan het liggeld.  

NEDERLANDSE WET IS ZUINIG

Wie denkt dat dit in Nederland ook zo is, moeten we teleurstellen. In ons burgerlijk wetboek staat wel een regeling voor een schadevergoeding bij meer dan vier dagen overliggen, maar de wet laat veel ruimte voor discussie en mogelijk moet de schade aangetoond worden. Dat is ingewikkeld en zal zeker niet altijd lukken. 

Meestal maken vervoerder en bevrachter van tevoren afspraken over het liggeld. Die gaan vaak uit van de wettelijke regeling, maar het staat iedereen vrij om iets anders overeen te komen, zoals verhoogd liggeld bij langer wachten. Maar dat moet dan al bij het aannemen van de reis worden geregeld. Dus ons advies aan iedereen die aanspraak wil kunnen maken op overliggeld: maak vooraf duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Het kan werken als prikkel om vlot te laden en lossen en mocht het toch langer duren, dan is het wachten een stuk minder vervelend. 

Vraag een offerte aan

Meteen helderheid over de kosten? Dat is met een klik op de knop geregeld.
Vul je gegevens en de gewenste dekking in, dan sturen onze experts je vrijblijvend een offerte toe.