Nieuwe regeling medische keuring schippers

De grens lag op 50 jaar, vanaf die leeftijd moesten schippers zich laten herkeuren voor het Groot Vaarbewijs of Rijnpatent. Voor de houders van een kwalificatiecertificaat schipper is die leeftijd is onlangs bijgesteld naar 60 jaar. En er is meer veranderd: ook de jongere garde moet nu periodiek een medische check ondergaan, namelijk iedere 13 jaar. Dit staat in de nieuwe Europese richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van 18 januari 2022. In Nederland moet deze nog omgezet worden in wetgeving, maar de regeling wordt wel al toegepast.

WANNEER KEUREN EN HERKEUREN?

De termen zijn iets anders dan we gewend zijn, in plaats van ‘Groot Vaarbewijs’ spreekt de richtlijn over een ‘kwalificatiecertificaat schipper’. Maar nog altijd geldt: een medische keuring is verplicht, bij eerste afgifte en later als herkeuring. Nieuw is dat het kwalificatiecertificaat iedere 13 jaar vernieuwd moet worden en dat betekent dus: iedere 13 jaar een medische keuring. Boven de 60 jaar moeten schippers zich iedere 5 jaar laten herkeuren en boven de 70 jaar iedere 2 jaar. Samengevat zijn dit de termijnen:

  • iedere 13 jaar
  • op de leeftijd van 60, 65 en 70 jaar
  • vanaf 70 jaar iedere 2 jaar

WAT HOUDT DE KEURING IN?

De keuring wordt meestal uitgevoerd door een bedrijfsarts. Soms kan het bij de huisarts, als deze door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen om de Medische Keuring Binnenvaart te mogen verrichten. Tijdens de keuring doet de arts lichamelijk onderzoek. Hij of zij meet bloeddruk, lengte en gewicht, onderzoekt urine en controleert ogen en oren. Na goedkeuring wordt direct de ‘Geneeskundige verklaring Binnenvaart’ verstrekt. De kosten van de medische keuring zijn rond de 150 euro.

TOT SLOT NOG EVEN DIT

In de EOC Info van december 2022 hebben we nog de oude termijnen vermeld, in lijn met de informatie vanuit ILT. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe richtlijn al wordt toegepast en dus dat de hierboven genoemde termijnen gelden, zodra je houder bent van een kwalificatiecertificaat schipper. Let er dus wel op dat je tijdig (uiterlijk 17-01-2032) je Groot Vaarbewijs of Rijnpatent omwisselt naar een kwalificatiecertificaat schipper.

Zolang je nog houder bent van een Groot Vaarbewijs of Rijnpatent, gelden de oude keuringstermijnen zoals vermeld in de EOC Info van december 2022.

TIP! Zet de afloopdatum in de digitale agenda, met een melding een maand van tevoren. Als de papieren op tijd vernieuwd zijn, scheelt dat een hoop stress en een mogelijke boete.

MEER WETEN?

De richtlijn gaat over veel meer dan alleen de medische keuring, bijvoorbeeld ook over opleiding. Binnen de EU gaan in alle landen dezelfde eisen gelden. Lees er meer over in de brochure van het IWT-platform.

Leo de Waardt, EOC Scheepsrecht

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

Astrid Boogert
Astrid Boogert
Marketing medewerker