Niet teren, wel conserveren!

PUTCORROSIE IS GOED TE VOORKOMEN

Op het eerste gezicht lijkt er wellicht niet veel aan de hand als het schip afgespoten op het droge staat, maar dan blijken er toch allemaal putjes in de scheepshuid te zitten. Als het schip lang niet uit het water is geweest, is er soms al sprake van diepe putvorming. Dat leidt tot hoge reparatiekosten voor de eigenaren. Dus steeds meer verzekerden vragen ons: hoe ontstaat deze putcorrosie en wat valt ertegen te doen?

CORROSIE TAST HET MATERIAAL AAN

Om in de praktijk de juiste maatregelen te kunnen treffen, moeten we eerst kort de theorie induiken. Corrosie ontstaat doordat materiaal reageert op zijn omgeving en daardoor aangetast wordt. Bij putcorrosie ziet die aantasting eruit als – het woord zegt het al – putjes. Putcorrosie in de scheepsromp komt feitelijk door elektrische stroom – galvanische corrosie genaamd – die het staal aanvalt en opvreet. Metalen hebben namelijk een klein spanningsverschil ten opzichte van elkaar. Wanneer twee metalen worden ondergedompeld in een elektrisch geleidende vloeistof, zoals water, ontstaat er een soort kortsluiting. Het materiaal met het laagste potentiaal (spanning) zal dan corroderen. Veel steigers en kademuren met name in zout en brak water zijn voorzien van kathodische bescherming (opgedrukte stroom of opofferingsanodes) om corrosie te voorkomen en de levensduur te verlengen. Wanneer een schip afmeert tegen een kade ontstaat er een potentiaalverschil, waarbij niet de kade (hoge spanning) maar het onderwaterschip (lage spanning) corrodeert. Tenzij aan boord de juiste maatregelen worden getroffen uiteraard! 

OPVALLENDE ZAKEN

Meestal ontstaat putcorrosie bij schepen die voor langere periode of definitief stilliggen. Echter, er zijn ook gevallen van schepen bekend die volop in bedrijf zijn en veelal hetzelfde traject afleggen. De putcorrosie is dan vaak meer geconcentreerd aan één kant. De langere keuringstermijnen van 5, 7 of 10 jaar zorgen ervoor dat schepen zelden meer tussentijds het water uitgaan. Door het uitstellen van de knip- en scheerbeurt vallen corrosieproblemen vaak te laat op. Tevens is walstroom een steeds vaker gebruikte stroombron aan boord. Zonder scheidingstransformator kan lekstroom naar de scheepsromp worden afgevoerden corrosieproblemen veroorzaken. 

TIPS

Conserveren is de basis, maar er zijn meer aandachtspunten:

  • Ga periodiek het water uit en zorg hierbij voor voldoende ontroesting van de scheepsromp en een goede opbouw van het conserveringssysteem voor de juiste hechting.
  • Plaats voldoende anodes op de scheepsromp inclusief de koelbeunen en vervang deze wanneer nodig. 
  • Laat periodiek een meggertest (lekstroom) te water liggend uitvoeren, ook als er geen sprake is van een ADN-verklaring.
  • Plaats een scheidingstransformator als deze nog niet aan boord geïnstalleerd is. Het voorkomt corrosiegevaar doordat de randaarde niet aan de scheepshuid wordt gemonteerd. 
  • Wanneer het schip voor langere tijd stil gaat, besteed aandacht aan de situatie ter plaatse en de meggertest. 

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager