Laat de verlader stackeren

Het waait. En goed ook. De vracht bestaat dit keer grotendeels uit lege containers, vierhoog. En de reis gaat over het IJsselmeer. To stacker or not to stacker, that’s the question.

Risico’s zo klein mogelijk maken, dat is waar het in verzekeringsland om gaat. Maar bij stackeren is het gecompliceerd: wat is nu het grootste risico? Een afgewaaide container of een bemanningslid dat van tweehoog containers valt? En: wie is verantwoordelijk voor welk risico?

Het risico van stackeren ligt wettelijk volledig bij de verlader. Stackeren valt onder stuwen, en veilig stuwen is een taak van de verlader. Hij is dus degene die ervoor moet zorgen dat er veilig gevaren kan worden met vierhoog containers. Maar in de praktijk is het toch vaak de schipper of zijn bemanning die het gevaarlijke werk doet, omdat dat nu eenmaal in de opdrachtovereenkomst zo is vastgelegd. Of omdat het een gewoonte is geworden. Weet dan dat er vele risico’s zijn, die maar deels te verzekeren zijn.

Er zijn drie risico’s te onderscheiden die bij het stackeren spelen: ladingsschade, letselschade en aansprakelijkheid met de bijbehorende boetes. De eerste twee risico’s zijn te verzekeren, maar de laatste niet.

LADINGSCHADE
Ladingschade is gedekt via de P&I-verzekering. Ook ladingschade door het stackeren is gedekt.

LETSELSCHADE SCHIPPER-EIGENAAR
Het risico op letselschade doet zich voor bij twee verschillende situaties: letselschade bij de schipper-eigenaar of bij de bemanning. De risico’s voor de schipper-eigenaar zijn deels afgedekt via de verplichte ziektekostenverzekering en de in ons verzekeringspakket opgenomen ongevallenverzekering. De andere risico’s zijn af te dekken via een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Hierbij is het van belang om een goede inventarisatie te maken van de benodigde verzekerde bedragen.

LETSELSCHADE BEMANNING
In geval van letsel bij de bemanning zijn de gevolgen onder te verdelen in werkgeversaansprakelijkheid, loondoorbetaling en re-integratie. De loondoorbetaling valt onder de verzuimverzekering en bij veel verzekeraars is op deze verzekering ook dekking voor de re-integratiekosten. Als een bemanningslid blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt kan ook een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wie er toch voor kiest zelf of zijn personeel te laten stackeren moet goed nadenken over een aantal veiligheidsmaatregelen. Train het personeel over veiligheid en leg dat vast. Tref veiligheidsmaatregelen voor zover mogelijk en stel een risico-inventarisatie en evaluatie op. En vooral ook: overleg met ons! We bekijken je casus graag en geven zo goed mogelijk advies om de risico’s te verkleinen en/of af te dekken.

WAT IS STACKEREN?

Stackeren is een methode om containers te zekeren die boven de den uitsteken. Zo verschuiven containers die bovenop elkaar staan minder makkelijk. Dat is belangrijk bij veel wind of slingeren van het schip. Stackers zijn metalen klossen, die op de hoeken van de containers worden gezet. De volgende container wordt er precies bovenop gezet.

Sommige systemen hebben nog een extra zekerheid: na het plaatsen van de tweede container kan er een hendel worden overgehaald om de containers aan elkaar te koppelen. Er zijn ook stackers om containers horizontaal te verbinden, maar deze methode wordt in de binnenvaart niet veel gebruikt.

Veiligheid is twistpunt bij het stackeren, het is kiezen tussen twee kwaden. Om te kunnen stackeren moet iemand vaak bovenop de container klimmen om de stacker op de juiste plek te leggen. Als er drie- of vierhoog beladen wordt, moet er dus hoog worden geklommen, wat uiteraard risico’s met zich meebrengt.

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Edwin Voerman
Edwin Voerman
Marketing, communicatie en advies