Klimaatverandering en lensputten

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Voldoende pompcapaciteit en goede controle van het lenssysteem zijn noodzakelijk om grote schades door regenval te voorkomen. Nu de zware regenbuien toenemen, is schade door water een reëel risico aan boord.

In de praktijk zien we als EOC vooral op wat grotere schepen in verhouding kleine lensputten ten opzichte van de oppervlakte van het laadruim. De meeste containerschepen hebben bovendien maar één laadruim. Het water mag de onderzijde van de deurrubbers van de containers niet bereiken.

Neerslag of smeltwater moet dan in korte tijd uit de ladingzone worden weggepompt, zodat de lading droog blijft.

VOORKOM BESCHADIGING VAN LADING BIJ HEVIGE NEERSLAG!

Het advies is om te controleren of je pompcapaciteit voldoende is. Daarbij is bewaking van het systeem tijdens de vaart en gedurende het stilliggen essentieel. De bewaking kan van alles zijn: vlottersystemen, niveaualarmering, combinaties hiervan en het meten van de pompweerstand bij het periodiek aanslaan van de pomp.

REKENVOORBEELD

  • een motorvrachtschip van 110 x 11,45 meter;
  • een laadruim van 80 x 10,10 meter;
  • een laadruim vol containers waarbij de laadvloer voor 80% gevuld is;
  • 2 lensputten tegen het achterschot van elk 0,70 x 0,50 x 0,35 meter (= 140 liter elk);
  • een pompcapaciteit van 25.000 liter (25 m3) per uur;
  • een plotselinge regenval van 40 mm.

Met deze gegevens zal de pomptijd voor de genoemde hoeveelheid neerslag 1 uur en 17 minuten zijn. Dat betekent dat de pompcapaciteit en de grootte van de pompputten bij hevige neerslag onvoldoende is. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om de lading veilig te stellen.

Toelichting

Bij een regenval van 40 mm en een gelijklastig schip is het volume van de neerslag:

80 Meter (lengte ruim) x 10,10 meter (breedte ruim) x 0,04 meter (neerslag) =  32.000 liter (32m3) water in het ruim.

Als de vloer van het ruim voor 80% gevuld is met containers dan staat het water 5 keer zo hoog in geval van een gelijklastig schip. Dit berekenen we door de totale oppervlakte van het ruim te delen door de resterende vrije oppervlakte.

Indien het schip achterover ligt en een trim heeft van 50 centimeter dan zal het waterniveau tegen het achterschot aanmerkelijk hoger komen te staan. Dit berekenen we met de formule:

V = L x B x P x P /2T

Volume = lengte ruim x breedte ruim x gecorrigeerde dip x gecorrigeerde dip/2x trim

32 m3 = 80 x 10,10 x P x P / 2 x 0,5

32/808 = P x P

P = 0,2 m = 20 cm

Als er containers in het ruim staan waarbij het vloeroppervlakte voor 80% gevuld is dan staat het water tegen het achterschot 5 keer zo hoog = 100 cm.

In de berekeningen is geen rekening gehouden met scheef liggen van het schip en de deining. Ook de vrije ruimte van 10 cm tussen vloer van het ruim en containervloer is buiten beschouwing gelaten.

Vraag een offerte aan

Meteen helderheid over de kosten? Dat is met een klik op de knop geregeld.
Vul je gegevens en de gewenste dekking in, dan sturen onze experts je vrijblijvend een offerte toe.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager