Hoe & waarom: de keuring

In ons magazine maken we regelmatig een uitstapje naar de werf om te kijken bij een inspectie of varen we mee met een proefvaart. Maar dit keer houden onze experts hun vingers schoon en blijft de gevreesde hamer in de zak. In plaats daarvan doen we een rondje vraag-antwoord over de keuring voor de verzekering, oftewel: de acceptatiekeuring. We merken dat het verschil tussen ‘keuring’ en ‘inspectie’ niet voor iedereen duidelijk is en als we het iets helderder kunnen maken, dan doen we dat graag.

Wat verstaan we onder een keuring?
Een door een deskundige uitgevoerde beoordeling van de verzekerbaarheid van het vaartuig. Het resultaat van een goed verlopen keuring is acceptatie in de verzekering of de verlenging daarvan.

Wat is dan een inspectie? 
Een door een deskundige uitgevoerde inspectie waarbij wettelijke certificeringshandelingen worden uitgevoerd. Het resultaat van een goed verlopen inspectie is een certificaat. In de praktijk wordt een inspectie soms ‘keuring’ genoemd, maar als het gaat om certificering is de officiële term ‘inspectie’. 

Keurt EOC elk vaartuig?
EOC keurt elk beroepsmatig vaartuig. In de pleziervaart worden bepaalde categorieën gekeurd.Hierover wordt in het voortraject en tijdens de looptijd van de verzekering duidelijk gecommuniceerd.

Waarom doet EOC een keuring?
EOC wil graag weten wat en wie we verzekeren. ‘Wat’ staat voor het vaartuig en ‘wie’ voor de persoon en/of het bedrijf erachter. We voeren een keuring uit voor de juiste risicobeoordeling.

Een keuring is ook belangrijk als persoonlijk contactmoment waarin we de polisdekking(en) bespreken. We bekijken samen wat we verzekeren en stemmen dit met elkaar af. Dit kan de nodige discussie bij een schade voorkomen, omdat we beiden hetzelfde hebben gezien. Geen verrassingen achteraf dus.Deze keuringen voeren we uit voordat we het vaartuig gaan verzekeren en in veel gevallen herhalen we dit periodiek (5 à 7 jaar).

Waarom keurt EOC als een vaartuig al is gecertificeerd?
Bij certificering wordt niet gekeken naar bijvoorbeeld de staat van de motorinstallaties, de betimmeringen, of dat de lading op een veilige wijze onbeschadigd vervoerd kan worden. Voor de wetgever is dat niet relevant, voor de verzekering wel. 

Waar kijken we naar?
Algemeen kunnen we zeggen dat we kijken naar de zeewaardigheid van het vaartuig, de staat waarin het zich bevindt, de staat van de technische installatie(s), de veiligheid (voor de mensen) en de waarborging voor het onbeschadigd vervoeren van lading.

Een inspectie van het onderwaterschip kan deel uit maken van een keuring. Dit gebeurt met of zonder aanvullende diktemetingen.

Waarom herhalen we keuringen periodiek?
Het is voor jou en ons goed om periodiek te bekijken wat de conditie van het vaartuig is. In een periode van een aantal jaar kan er veel veranderen. Vaartuigen die certificaatplichtig zijn, keuren we normaliter niet opnieuw, tenzij hier een aanleiding voor is. Hier komen we doorgaans periodiek aan boord, waarbij we gezamenlijk een rondje maken over het vaartuig.

Wat doet EOC met de bevindingen van de keuring?
Wanneer bij de keuring zaken worden geconstateerd die voor de verzekering van belang zijn, dan wordt dit met je besproken en intern doorgegeven aan de afdeling MCA (Marketing Communicatie en Advies). MCA beoordeelt de opgevraagde en de ontvangen informatie en geeft vervolgens de passende polisdekking af.

Hoe maak ik een afspraak?
Bel EOC Expertise op 088 6699400 of mail naar info@eocexpertise.nl. Het is van belang om tijdig een afspraak te maken voor een keuring.  

Laat je schip keuren!

Moet het certificaat verlengd worden, of ga je een schip aankopen?
Er zijn volop redenen om je bezit door EOC te laten keuren.
Onze experts hebben alle kennis in huis, zodat jij verzekerd bent van de beste zorg.