Grote schades: wanneer keert EOC uit?

Op de schadeafdeling van EOC komt een grote diversiteit aan meldingen binnen. Van een kleine schade zoals een gebroken ruit bij een woonark tot een grote brand aan boord van een binnenvaartschip. Gert Schols, manager van de schadeafdeling, heeft al het nodige meegemaakt aan schades in de sector. Hij neemt ons mee in het verloop van een grote schade.

Als een schip zich in een noodsituatie bevindt wordt EOC vaak gelijk gebeld en moeten we direct ingrijpenDat zo’n situatie kan leiden tot een grote schade, is niet het belangrijkste op dat moment. Want wanneer een schip zinkende is of als er een grote brand woedt aan boord, dan gaat het om mensenlevens. We handelen eerst en pas nadat het directe gevaar geweken is, proberen we de schade zo goed mogelijk te beperken.’

GEEN PANIEK

Gert: ‘In geval van paniek, zullen we zorgen dat degene die de schade meldt rustiger wordt, zodat deze persoon ons zo goed mogelijk kan informeren over de situatie. Wij kunnen dan beoordelen welke acties er moeten worden genomen. We zoeken uit welke schepen en ander materieel in de buurt zijn die zouden kunnen assisteren. Daarnaast wordt zo snel mogelijk één van onze experts op pad gestuurd om ter plaatse de acties te begeleiden en te coördineren. Op kantoor zijn ondertussen meerdere schademedewerkers volop bezig om alles te regelen. Hectische momenten waarbij we niet oordelen, maar alles in het werk stellen om opvarenden, schip en eventuele lading in veiligheid te brengen.’

ONDERZOEK OM DEKKING TE BEPALEN 

Gert: ‘Het is altijd een opluchting als de noodsituatie geweken is, maar ons werk stopt daar niet. We inventariseren de schade en bekijken dan ook de verzekeringsdekking. Hoe uitgebreid deze dekking is, hangt af van wat er precies gebeurd is. Dat zijn flinke onderzoeken als het om grote schades gaat. De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of zich een gedekt voorval heeft voorgedaan. In de verzekeringsvoorwaarden staat omschreven wanneer er recht is op uitkering, bijvoorbeeld in geval van aanvaring, brand of stranding. Ook een fout of verkeerde handeling van de verzekerde en eventuele bemanning wordt gedektVervolgens bekijken we of er een uitsluiting van toepassing is, want in dat geval wordt er mogelijk geen schade uitgekeerd. Dit gebeurt wanneer sprake is van bewust roekeloos gedrag, de schade opzettelijk is veroorzaakt of als er sprake is van fraude. Overigens moeten wij als verzekeraar in die gevallen bewijzen dat het om een uitsluiting gaat. Dat een verzekerde zich bijvoorbeeld roekeloos gedragen heeft en zich bewust was van de risico’s. Naast een uitsluiting kan ook het varen met een niet zeewaardig schip van invloed zijn op de hoogte van de schade-uitkering.’

WELOVERWOGEN BIJ EEN ONDERLINGE 

Bij grote schades doet EOC dus altijd uitgebreid onderzoek en daar kunnen de volgende zaken in worden meegenomen:

  • Weerberichten/waarschuwingen
  • Windsnelheden/golfhoogten meetstations
  • Route en omstandigheden
  • Beelden/geluidsbanden verkeersposten
  • Oorzaken van het ontstaan van de schade
  • Getuigenverklaringen
  • Branddeskundig onderzoek

Soms wordt een recherchebureau ingeschakeld dat kan helpen bij het verkrijgen en beoordelen van alle informatie. Ook wordt het onderzoek beoordeeld door een of meerdere advocatenkantoren. Het wel of niet dekken van een grote schade is een weloverwogen proces. Gert: ‘De uiteindelijke uitslag bespreken we absoluut niet met derden, enkel met de verzekerde of eventueel een zaakwaarnemer. Het feit blijft dat dit soort grote schades enorme impact hebben, op persoonlijk vlak en qua bedrijfsvoering. Schades kunnen wij niet terugdraaien, maar we doen onze uiterste best ze zo goed mogelijk op te lossen. Daarbij moeten we ook kritisch en rechtvaardig zijn, juist als onderlinge. Laten we alleen niet uit het oog verliezen dat fouten maken menselijk is en dat u op die momenten op ons kunt rekenen.’ 

Bereken nu je premie

Ontdek binnen vijf minuten wat je premie is en sluit vandaag nog een verzekering af.
Onze belofte: bij EOC krijg je optimale dekking tegen een scherpe prijs.
Dan vaar je met een gerust hart weer verder.

Astrid Boogert
Astrid Boogert
Marketing medewerker