Een spits vol roet

HOE EEN KLEINE BRAND GROOTS KAN ZIJN

Aan het begin van de zomer, in juni 2023, overkwam Milka waar iedere scheepseigenaar bang voor is: brand aan boord. Het vuur kon snel worden geblust waardoor de brand relatief klein bleef, alleen de keuken werd beschadigd. Maar de impact ervan bleek groter dan zij tevoren bedenken kon.  

Het was half zes in de middag, ze was op bezoek bij haar schoonmoeder toen Milka’s telefoon ging. Haar buurman vertelde dat er brand was op haar tot woonschip verbouwde spits. ‘Er klonk paniek in zijn stem. Hij ging kijken of hij het vuur kon blussen.’ De brand was ontdekt door een zwemster in de kleine Amsterdamse haven waar enkele varende woonschepen afgemeerd liggen. ‘Zij hoorde het brandalarm, er kwam al rook naar buiten. Toen is ze hard gaan roepen, waardoor andere scheepsbewoners gealarmeerd werden.’ De buurman probeerde via de stuurhut het schip in te komen, maar de rook was te dik. Hij rende het dek op: ‘Daar heeft hij de plafondplaat boven de keuken kunnen losmaken en is gaan blussen met een schuimbrandblusser.’ Omdat de brand alleen nog in de keuken woedde, lukte het hem het vuur te doven voordat de brandweer arriveerde.  

HET MENSELIJKE ASPECT

Omdat er geen acute nood meer was, wachtte Milka tot de volgende ochtend voordat ze EOC belde. Ze werd direct doorverbonden met schadebehandelaar Sibo Hendriks. ‘Ik krijg de eerste melding, mijn taak is een plan van aanpak op te stellen, te beslissen wat prioriteit heeft en wat volgt.’ Maar niet nadat hij het complete verhaal heeft gehoord. ‘En dan vooral het menselijke aspect. De eerste vraag is hoe het met hen zelf gaat.’ Uit het verhaal van Milka volgde direct de tweede vraag: ‘Moesten ze van boord? Door de rookontwikkeling is er veel roetvorming. Alles stinkt vreselijk. Maar het is ook gevaarlijk: bij brand komt vaak chloorgas vrij en bij kortsluiting verbrandt de bekabeling, waarna er giftige dampen vrijkomen uit de kabelisolatie.’ Om een situatie goed te kunnen inschatten, is altijd een schade-expert nodig: ‘Mijn ogen en oren op locatie.’

SCHADE VASTSTELLEN

Schade-expert Rob Stelwagen arriveerde rond tien uur bij de spits waarop Milka met haar vriend en twee zoons woont. Zijn eerste taak was oorzaak en omvang van de schade vaststellen. De oorzaak was kortsluiting. In de keuken was de vloer verbrand, de elektra doorgebrand, evenals af- en aanvoerleidingen. 

‘Maar ik kon niet meteen inschatten hoe ernstig de totaalschade was. Bij mijn rondje door het schip zag ik hoe alles onder de roetaanslag zat. Toen was duidelijk dat ze van boord moesten. En dat het een enorme klus zou worden. Ik had met hen te doen.’ Want het brandje zelf was dan klein gebleven, de schade was groot. ‘De huiselijke inrichting, de grote hoeveelheid losse spullen: een schoonmaaktechnische horror.’ Maar er was ook veel dat meeviel, zegt hij. ‘Er zat plaatmateriaal achter de betimmering, waardoor de isolatie niet was aangetast. Als dat eruit had gemoeten, was het schip total loss geweest.’ Hetzelfde gold voor het ontbreken van optrekkend vocht in de wanden van het grote ruim. ‘Als de brandweer had nageblust met water, was de gevolgschade groot geweest.’ De buurman hield dat tegen. Milka is hem dankbaar: de kosten hadden niet opgewogen tegen de waarde van haar schip.  

VERTROUWEN, OVERLEG EN EIGEN INBRENG

Dankzij de juiste polis had Milka recht op verblijfkosten. Het gezin koos ervoor met eigen camper naar een nabijgelegen camping te gaan. ‘We werden door Rob nagebeld: dat we ook in een hotel mochten. Vreselijk aardig.’ Sibo gaf haar een voorschot voor lopende onkosten. In de daaropvolgende weken werden spullen en schip gereinigd. ‘Door een landelijke organisatie die dit soort schades op kan pakken.’ Afvoer inboedel, schoonmaak, eventueel opslaan of, later, vernietigen. ‘En reiniging aan boord, dat moet goed gebeuren vanwege stank’, zegt Sibo. Na de schoonmaak moest er geschilderd worden. Toen de offerte torenhoog uitviel stelde Milka voor het zelf te doen. EOC ging akkoord en betaalde loon en materiaalkosten. Ook het vergoeden van de verloren gegane spullen ging in goed overleg. Rob vroeg Milka een lijst te maken van wat vervangen moest worden, Milka was geroerd: ‘Dat ging zo in vol vertrouwen.’ Volgens Sibo is dat de basis van verzekeren: ‘De klant betaalt premie en vertrouwt erop dat de verzekering zijn werk doet. EOC vertrouwt erop dat de klant aangeeft wat de schade is. Dat vertrouwen moet er onderling zijn.’  

‘Een schoonmaaktechnische horror’

Ook het onderlinge overleg deed Milka goed. ‘We kregen ruimte voor eigen inbreng. De keuken moest anders omdat de originele kraaldelen niet meer te vinden waren. Toen is er een kast gebouwd door een bekende van ons.’ Voor Sibo een terechte zaak: ‘Schadebehandelaar en expert hebben veel overleg over wat we doen en waar we staan. Dat wordt afgestemd met de verzekerde.’ Milka kon na acht weken weer aan boord wonen. Na vier maanden rondde Sibo het schadetraject af. 

De brand maakte Milka onzeker. Op advies van Rob heeft ze haar schip laten ‘meggeren’ om de isolatieweerstand van het elektrische systeem te controleren. De schade-expert heeft meer adviezen: ‘Zorg voor werkende rookmelders en een koolmonoxidemelder. Plaats brandblussers zichtbaar bij toegangen. En zet er meerdere binnen, zodat je jezelf een weg naar buiten kunt blussen.’ 

Bereken nu je premie

Ontdek binnen vijf minuten wat je premie is en sluit vandaag nog een verzekering af.
Onze belofte: bij EOC krijg je optimale dekking tegen een scherpe prijs.
Dan vaar je met een gerust hart weer verder.

Astrid Boogert
Astrid Boogert
Marketing medewerker