Cascoschade door wisselende waterstanden: hoe kunt u dit voorkomen?

We krijgen regelmatig schademeldingen van pleziervaartuigen die tegen de kant aanschuren in verband met de wisselende waterstanden. Wat kunt u zelf doen om dit te voorkomen?

De schades ontstaan voornamelijk tijdens harde wind/storm/zware storm. Door de harde wind wordt het water op lagerwal opgestuwd (aan de havens rond het IJsselmeer soms wel tot 1 meter), waardoor de fenders tussen schip en wal/steiger hun functie verliezen. Het vaartuig komt daarmee met de romp tegen de wal/steiger waardoor schade aan het conserveringssysteem ontstaat. De omvang van de schade is soms zeer fors. Bij zware storm kan dit zelfs leiden tot deuken in de romp bij stalen schepen.

Voorkom schade aan het casco door het vaartuig af te meren met voldoende fenders, welke op verschillende hoogtes vast gemaakt zijn. Meer het vaartuig goed af en laat de eigenaar het vaartuig tijdens en direct na storm goed controleren.

 

 

Direct uw premie berekenen?

EOC biedt u optimale dekking tegen een eerlijke premie: wij hebben immers geen winstoogmerk. Bereken uw premie in 3 minuten en sluit nog vandaag uw verzekering af.

Marco Minnebo
Marco Minnebo
Verzekeringsadviseur pleziervaart

Delen