Cascoschade door wisselende waterstanden: hoe kun je dit voorkomen?

We krijgen regelmatig schademeldingen van pleziervaartuigen die tegen de kant aanschuren in verband met de wisselende waterstanden. Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?

De schades ontstaan voornamelijk tijdens harde wind/storm/zware storm. Door de harde wind wordt het water op lagerwal opgestuwd (aan de havens rond het IJsselmeer soms wel tot 1 meter), waardoor de fenders tussen schip en wal/steiger hun functie verliezen. Het vaartuig komt daarmee met de romp tegen de wal/steiger waardoor schade aan het conserveringssysteem ontstaat. De omvang van de schade is soms zeer fors. Bij zware storm kan dit zelfs leiden tot deuken in de romp bij stalen schepen.

Voorkom schade aan het casco door het vaartuig af te meren met voldoende fenders, welke op verschillende hoogtes vast gemaakt zijn. Meer het vaartuig goed af en ga het vaartuig tijdens en direct na storm goed controleren.

 

Marco Minnebo
Verzekeringsadviseur pleziervaart

Delen