Bio bijmenging vraagt nader onderzoek

BIO DIESEL UPDATE PER 01-01-2022

In eerdere berichtgevingen hebben wij jullie geïnformeerd over diesel scheepsbrandstof en de problemen in geval van bijmengen met bio componenten. Mede dankzij de inzet van de belangenverenigingen van de binnenvaart, en ook de bijdrage van EOC hierbij, werd besloten om nog niet over te gaan tot het bijmengen van grotere hoeveelheden dan 6% bio.

Dit houdt in dat de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), waarbij 16,4% bijmenging van toepassing is, vooralsnog een jaar is uitgesteld. Dit om aanvullend onderzoek te doen. Per 01 januari 2022 dienen de binnenvaartbrandstof leveranciers zich aan de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) 2009/30/EC te houden.

Het IVR heeft een technisch bulletin opgesteld over de toevoeging van biobrandstof, welke we graag met jullie delen. Deze is ook in het Engels te lezen.

VERVOLGONDERZOEK

Inmiddels is het NEN-onderzoek bij het ministerie behandeld en dit geeft aanleiding tot een vervolgonderzoek. Ook hier zal EOC bij betrokken worden, waarbij wij onder andere met belangenvereniging ASV ingaan op veiligheidsrisico’s. Ook wijzen wij op de problemen van het bijmengen van FAME. Het is slecht voor de motoren en voor het milieu! Oplossingen om deze problemen enigszins te verminderen brengen nog meer CO2 in de lucht. Wij dringen aan op een objectieve meting aan de uitlaat met de verschillende brandstoffen en bijmenging. Daarnaast worden steeds meer Stage V motoren ingebouwd waar de FAME bijmenging averechts, en dus eigenlijk niet, werkt of zelfs tot schade leidt. Dan kan natuurlijk niet waar zijn. Wij zijn bij EOC van mening dat het uitstel van een jaar te kort is om tot een verantwoorde oplossing te komen. We moeten de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen die het wel goed doen verbeteren.

Los van het bulletin en de tips die daarin vermeld staan, willen wij extra benadrukken om vooraf navraag te doen over welke brandstof (met welke bijmenging en het %) je nu geleverd krijgt. Zorgt dat je deze ook bevestigd krijgt. In geval van problemen is een brandstofmonster van de geleverde brandstof in je voordeel. Als de motorinstallatie voorzien is van een uitlaatgassennabehandelingssysteem, is het raadzaam om ook bij deze leverancier navraag te doen of dit systeem geschikt is voor de betreffende brandstof.

PROBLEMEN MELDEN

Verder roepen wij jullie nogmaals op om in geval van brandstofproblemen hiervan centraal melding te maken via het meldpunt. Deze is opgezet door de organisaties CBRB, BLN, NOVE, VOS en IV en ingericht op het verzamelen van ervaringen met biobrandstof. Met een bundeling van deze ervaringen kunnen we de huidige problematiek aantoonbaar in kaart brengen. Zie ook ons artikel: Bio is niet altijd beter. 

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager