Beunkoelers: een klus op zich

Corrosie (roest) is een grote uitdaging voor menig scheepseigenaar. Niet voor niets besteden we er regelmatig aandacht aan in de EOC Info. Toch krijgen onze experts steeds vaker te maken met gebreken aan beunkoelers, mede door corrosie. Het vervangen van een beunkoeler is een flinke klus. Dit vanwege het aftappen en vullen van de koelsystemen, de beperkte ruimte die beschikbaar is om te werken en de vele bouten die los en vast moeten. Met regelmatige inspectie aan uw beunkoelers en goede informatie van uw leverancier of fabrikant bij aanschaf of vervanging, hoeft u niet onnodig te klussen.

INSPECTEER EN ONDERHOUD UW BEUNKOELERS MET DE TIPS VAN ONZE EXPERTS

Defect Gevolg Voorkomen
1. Aangroei tussen de pijpenbundels. Op termijn onvoldoende koelcapaciteit en corrosie. Tussentijds reinigen maar vooral niet onder hoge druk.
2. Groen-witte corrosie op de pijpenbundels ter hoogte van de ledige waterlijn. Materiaalafname en lekkage op termijn door plaatselijke warmteontwikkeling. Geen betaalbare optie voorhanden. De koelbeun zit feitelijk te hoog in ledige toestand.
3. Gebruik van ongecoate beunkoelers. Op brak of zout water en in geval van aangrenzende corrosie gaan deze minder lang mee. Vervangen door typen die langer bestand zijn voor het betreffende vaargebied. Veelal gaan gecoate koelers langer mee.
4. Loszittende, gescheurde of deels weggecorrodeerde tussenplaten of ringen tussen de pijpenbundels. Dit is vaak een gevolg van het ontzinken van de bundel en de tussenplaten, te herkennen aan rode verkleuring. Het zink wordt uit het materiaal getrokken als gevolg van geen of onvoldoende anodes. Lekkage als gevolg van trillingen. Tussentijds reinigen, het juiste aantal en type anodes in de koelbeun plaatsen en de werking periodiek controleren. Geen ongecoate beunkoelers gebruiken, de beunwanden regelmatig conserveren en voldoende anodes plaatsen.

 

Varende vrienden van EOC nieuwsbrief

Ik wil graag de Varende Vrienden van EOC nieuwsbrief digitaal ontvangen.

Harco van Gijssel
Harco van Gijssel
Relatiebeheerder beroepsvaart

Delen