Armen over elkaar, schip varen maar!

In vorige edities van EOC Info kon je lezen over de ontwikkelingen rondom semi-autonoom varen – een gedeeltelijk zelfvarend schip. Heel interessant voor de binnenvaart en ook voor EOC. Want als onderlinge werken we graag mee aan een goed product dat de veiligheid op het water kan vergroten. Dat een zelfsturend schip géén brug te ver is, vertelde het Techteam van Shipping Technology al. Waar staan, of liever gezegd varen, ze nu? Remco Pikaart, één van de oprichters, praat ons bij.  

Op het testschip Factofour wordt nog altijd volop getest en doorontwikkeld. Het product ST Black Box Pro is de basis, die zorgt voor monitoring van alle technische systemen aan boord. Op deze hardware draait een stukje software genaamd Collision Detection Static. Dat zorgt ervoor dat een schipper tijdens het varen een alarm krijgt wanneer het schip een vast object dreigt te raken of buiten de vaargeul komt. Inmiddels is heel veel data verzameld die nodig is voor het vervolg, Collision Detection Dynamic. Remco: ‘Nu komt echt het ‘Artifical Intelligence’ principe om de hoek kijken. Want met de Dynamic software creëren we een waarschuwingssysteem voor aanvaringen waarbij ook de bewegende objecten worden meegenomen. Het bestaande autonome testsysteem visualiseert al automatisch de route die gevaren moet worden. Er wordt daarbij rekening gehouden met de omstandigheden, zoals waterstanden, diepgang, stroming, historische koersen bij die omstandigheden en vaste objecten. De toevoeging zit in de voorspelling van de koers van andere schepen in de buurt terwijl het schip zelfstandig zijn koers volgtDus in de stuurhut armen over elkaar en monitoren maar. Tijdens de meest succesvolle test op de Waal hoefden we pas na 80 kilometer in te grijpen! Alle nieuw verzamelde data en ingrepen worden weer verwerkt in het model en wederom getest. We zijn nu ook bezig met de koppeling naar het motormanagement en dat is spannend voor ons. Want ingehaald worden door een ander schip is een superklein stapje voor een schipper, maar een megaontwikkeling voor ons systeem.’ 

Samen verder

Om een zelfvarend schip in de praktijk te mogen testen, is wel toestemming nodig van een vaarwegbeheerder. De testvergunning in het BPR-gebied is inmiddels verlengd met een jaar, evenals het RPR-gebied tot de grens. ‘Daarnaast mogen we nu op de Westerschelde testen en ook de Port of Rotterdam doet mee. Rivieren die heel mooi testmateriaal zijn voor ons’, aldus Remco. Het enthousiasme van (gedeeltelijk) zelfvarende schepen slaat inmiddels over op meer bedrijven. Remco: ‘We werken nu samen met Tresco, waardoor alle alarmeringen van onze nautische applicaties op hun digitale kaartsysteem te zien zijn. Ook zijn we in gesprek hierover met andere leveranciers. Wat dat betreft zien we nog veel meer mogelijkheden tot samenwerken met bedrijven. Denk aan motorleveranciers en onderhoudsprogramma’s op basis van actuele verbruiksgegevens. Of een overzicht van incidenten of bijna-aanvaringen als input voor verzekeraars.’ 

Inzicht in eigen data

Op dit moment zijn zo’n 55 schepen aangesloten, bestaand en nieuwbouw. Allemaal hebben ze een Black Box Pro met Collision Detection Static. Nieuw is de reporting tool, die zorgt voor een gebruiksvriendelijk overzicht van alle data op het schip. Denk aan het verbruik, motorbelasting, vaartijden, CO2emissie etc. De gebruiker kan zelf aanvinken welke informatie van een bepaalde periode hij wil zien, dus een reisrapport opmaken, de gevaren koers inzien of maandoverzichten uitdraaien. De overzichten kunnen gedeeld worden met wie de gebruiker wil. Handig! Al die data moeten wel ergens veilig opgeslagen worden online, daarvoor is een abonnement nodig. Remco: ‘We hebben inmiddels de abonnementskosten met een derde kunnen verlagen, hartstikke mooi. Wij gebruiken de verzamelde data om producten te ontwikkelen voor iedereen die aangesloten is. Verder niks. Een schipper blijft eigenaar van zijn data, wij delen als bedrijf niets met derden.’ De volgende pioniers staan al klaar, de komende tijd worden weer 30 schepen aangesloten. Pas als de nieuwe software helemaal gereed is, wordt deze aangeboden en ontsloten via de Black Box Pro. Het semi-autonoom varen is dus in ontwikkeling. Voorlopig zit alleen de kapitein van de Factofour met zijn armen over elkaar in de stuurhut, terwijl het schip zelf vaart.  

Pionier aan het woord

Ervaren tankvaartondernemer Thijs Timmermans ziet kansen, niet alleen voor zijn schip “Experience” maar juist voor de hele sector inclusief verzekeringsbranche. Hij is een deelnemer van het eerste uur en stapte direct in toen Shipping Technology zijn systeem begon uit te rollen. Ook behoort hij tot de eerste tien EOC’ers die geen eigen risico op cascoschade in rekening gebracht krijgt, in geval van een aanvaring met een vast object. In dat geval deelt hij informatie van zijn Black Box Pro met EOC. Thijs: ‘Ik heb hier goed over nagedacht en ik ben overtuigd van de voordelen. Als er iets fout zou gaan aan boord en het komt tot een aanvaring, dan kan ik direct laten zien en horen wat er gebeurd is. Er is geen touwtrekkerij en dat scheelt kosten voor iedereen. Ook mijn mensen aan boord zijn enthousiast. Ze vragen me regelmatig om vaarsituaties uit het verleden samen te bekijken. Om te zien wat er beter kan of juist om te constateren dat er correct gehandeld is. Om ons heen rijden al auto’s autonoom, zonder ingrijpen. Dat was niet makkelijk, maar het gebeurt wel. Waarom zou een schip dat niet kunnen? Wat mij betreft een ouderwetse gedachte.’ Wordt vervolgd in de volgende editie van EOC Info  

Eerder is EOC-lid André den Herder van “Deo Gratias” aan het woord geweest over zijn aankoop van de Black Box Pro. Na een fikse afbouwperiode is André nu druk met varen en niet in de gelegenheid zijn verhaal te vervolgen.  

 

Een mooie film van de “Factofour”

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager

Delen