Wat is EOC en haar varende vrienden?

EOC is ván en vóór de leden. Als onderlinge verzekeraar gaat EOC, zonder winstoogmerk, slagvaardig en voortvarend te werk, waarbij het belang van de leden voorop staat. Als betrouwbare specialist in de maritieme verzekeringsmarkt doen wij meer dan verzekeren alleen. Naast scheepsverzekeringen van hoge kwaliteit bieden wij een uitstekend en uitgebreid pakket van aanvullende producten en diensten ten behoeve van onze leden en verzekerden. Wil je meer weten over onze dienstverlening kijk dan op eoc.nl.

Wij hebben maritieme roots die al teruggaan tot in de 16e eeuw. Vanuit onze oorsprong kennen wij de vaart en voelen met haar mee. Onze deskundigheid op het gebied van keuring, acceptatie, schadebehandeling en schade-expertise zetten wij op voortvarende wijze in, in het belang van onze leden en verzekerden.

Of het nu beroepsmatig is, als recreant of als bewoner op het water, allemaal delen we de passie voor het water en het varen. Vanuit EOC delen wij die passie met jullie via ons platform De Varende Vrienden van EOC en het is voor ons de plek van waaruit we onze kennis en ervaring delen.