Bezuinig niet op rookmelders

Vanaf 1 juli is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Voor nieuwbouwhuizen bestaat deze verplichting al langer. Dit is niet voor niets: de harde “piep, piep, piep” van de rookmelder kan levensreddend zijn als er ‘s nachts brand uitbreekt. Dan zal het op het water – met al die regels over veiligheid – ook wel verplicht zijn, zou je denken.  

Maar niets is minder waar: op het water zijn rookmelders niet verplicht. 

  • Voor de gecertificeerde beroepsvaart is in de wet- en regelgeving (CESNI, BPR en RPR) vooralsnog niets over een rookmelderverplichting in de woning(en) opgenomen. 
  • Voor de niet-certificaatplichtige beroepsvaart- en passagiersvaart is wettelijk niets geregeld. 
  • Voor wonen op het water gelden geen wettelijke eisen, tenzij het Bouwbesluit van toepassing is. 
  • Voor pleziervaartuigen is wettelijk niets geregeld. 
  • Omdat je als verzekeraar wilt aansluiten op wetgeving, is in de verzekeringsvoorwaarden van EOC op dit moment geen verplichting tot het hebben van rookmelders opgenomen. 

EVENGOED: PLAATS ROOKMELDERS!

Ook dit jaar waren er weer dodelijke ongevallen door brand aan boord, waarbij geen rookmelder(s) aanwezig waren. Zoiets is verschrikkelijk om mee te maken en we moeten er alles aan doen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dus dit is echt een hartenkreet: plaats rookmelders. De apparaatjes zijn niet heel duur en je schroeft ze zo aan het plafond. Er is eigenlijk geen goede reden te bedenken om ze niet te installeren. Dus: plaats ze, test ze en red levens. 

Je risico's gratis in kaart

Welke risico’s loop je met je schip? En welke aanvullende verzekeringen zijn slim om erbij te nemen?
Vraag het onze experts! Wij geven je kosteloos deskundig advies, zodat je de beste stappen zet.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager