Voorkom problemen en stel je certificering niet uit tijdens COVID-19

We begrijpen dat het voor jou als schipper lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden omtrent de geldigheid van je documenten aan boord en het inplannen van een keuring in deze Covid-19 periode waar alles anders dan anders is. Wij proberen je met onze berichtgeving zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.  

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft reeds in maart besloten dat alle documenten, die op basis van het ROSR, RSP en RPR zijn verstrekt en op 15 maart 2020 nog geldig waren, tot een nader genoemd tijdstip geldig zullen blijven. Deze maatregel is ingegaan op 23 maart en blijft voorlopig van kracht tot 23 september 2020. De volledige informatie kun je hier lezen op de website van de CCR. De Nederlandse Autoriteit IL&T volgt de Europese richtlijnen en is hier terug te vinden. 

Europees is geregeld dat je de certificering van je vaartuig vanwege COVID-19 nog uit kan stellen. Er zijn geen specifieke aanvullende voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan. Wanneer er echter een einddatum wordt gesteld voor de uitstelregeling kan dit voor jou als ondernemer serieuze problemen op gaan leveren. De vraag is of er tegen de nog te bepalen einddatum voldoende hellingcapaciteit en keurende experts beschikbaar zijn om je van dienst te kunnen zijn, met als gevolg dat je certificaat verloopt. Dit is een vermijdbaar risico door de certificering niet uit te stellen, of in elk geval alvast opnieuw in te plannen. Wanneer je toch gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitstel verzoeken wij je om EOC hiervan in kennis te stellen zodat wij hiervan een aantekening kunnen maken in het dossier. Uitstel van certificering vanwege Covid-19 heeft geen gevolgen voor de dekking, EOC volgt hierin de richtlijnen van CCR en IL&T. 

Onze experts zijn aangesloten bij het NBKB om certificeringswerkzaamheden uit te voeren. Het NBKB heeft specifiek voor dit onderwerp een kort voorlichtingsfilmpje gemaakt. Wij hebben dit filmpje hier voor je bijgevoegd.

 

Gerelateerde artikelen

Laat je schip keuren!

Moet het certificaat verlengd worden, of ga je een schip aankopen?
Er zijn volop redenen om je bezit door EOC te laten keuren.
Onze experts hebben alle kennis in huis, zodat jij verzekerd bent van de beste zorg.

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager

Delen