Corona: alle informatie voor beroepsvaart op een rijtje

Laatste update: 29-7-2020

Het Corona virus grijpt steeds verder om zich heen en daarmee ook alle informatie over het virus en de gevolgen voor ons dagelijkse leven. We begrijpen dat het voor jou als schipper lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden en we proberen op deze pagina de belangrijkste informatie voor je samen te brengen. Dit bericht krijgt regelmatig een update dus blijf af en toe terugkomen voor nieuwe informatie.

SUBSIDIEREGELING BRUINE VLOOT VAN START 

Organiseer je als ondernemer zeiltochten met eigen zeilschepen van 50 jaar of ouder dan kun je sinds 29 juni 2021 – 12.00 uur een aanvraag indienen voor aanvullende steun voor de onderhouds- en herstelkosten van deze historische schepen. Je kunt de aanvraag indienen tot 24 augustus 2021 – 17.00 uur. De subsidieregeling ziet toe op de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en is bedoeld om het behoud van historische zeilschepen te ondersteunen. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je boven op de bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een vergoeding voor de onderhouds- en herstelkosten van maximaal € 124.999.

Voorwaarden
De tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is gericht op mkb-ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen met een gelegde kiel uit 1971 of eerder. Om in aanmerking te komen moet je tussen 1 april en 31 december 2020 minimaal 30% minder omzet hebben gemaakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019 en minimaal 1.000 euro aan vaste laten hebben. De subsidie wordt berekend op basis van het omzetverlies, een percentage van de vaste- en variabele lasten en een subsidiepercentage van 50%. Het maximum subsidiebedrag is € 124.999. Bekijk alle voorwaarden Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot op deze website.

Gestart na 31 mei 2019
Ben je tussen 31 mei 2019 en 31 januari 2020 gestart en ingeschreven in het Handelsregister, dan wordt het omzetverlies bepaald op basis van de omzetgegevens in de eerste maand(en) na de inschrijving tot 1 maart 2020. Ben je na 31 januari 2020 ingeschreven en kun je daarom geen omzetgegevens in 2019 aantonen, dan ontvang je het minimale subsidiebedrag van € 1.000 als je aan de rest van de voorwaarden voldoet.

Aanvragen
Je kunt subsidie van de Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

WAT KUN JE DOEN OP JOUW SCHIP?

Het Platform Zero Incidents heeft twee safety alerts voor je opgesteld met daarin belangrijke informatie over wat jij kunt doen op jouw schip. Het eerste gaat met name over hygiëne maatregelen en de tweede aanvullende alert bevat informatie over wat jij en je medewerkers kunnen doen om verdere verspreiding te voorkomen. Beide berichten zijn ook in het Engels en het Duits voor buitenlandse bemanning: Engelse update en de Duitse update. Ook is er een safety alert opgesteld met richtlijnen voor de mentale gezondheid, welke ook in het Engels en Duits te lezen is.

MAATREGELEN CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART IN VERBAND MET CORONA 

Om de logistieke keten in stand te houden en een goed prestatieniveau in de Rijnvaart veilig te stellen heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) uitzonderlijke maatregelen met betrekking tot de COVID-19-pandemie gepubliceerd. De maatregelen zijn met onmiddellijke ingang (23 maart 2020) in werking getreden.

De maatregelen houden in het kort in:

  • Het vaarwegbeheer en de sluizen blijven zoveel mogelijk behouden
  • Alle Rijncertificaten, verklaringen en andere documenten die op 15 maart 2020 nog geldig waren blijven voorlopig geldig
  • Bemanningsleden kunnen met een verklaring reizen tussen hun woonplaats en de plaats van in- of ontscheping
  • De geldigheid van certificaten voor het vervoer van gevaarlijke goederen wordt verlengd.

Voor de volledige beschrijving van de maatregelen verwijzen wij u naar de publicatie van het CCR, welke hier te vinden is.

EOC Scheepsverzekeringen UA volgt de commissie in deze uitzonderlijke maatregelen en zal voor de duur van tijdelijke maatregelen dekking blijven verlenen op de polis.

MAATREGELEN CERTIFICERING BINNENVAARTSCHEPEN VAN INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (IL&T) IN VERBAND MET CORONA 

In dezelfde lijn met de uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in verband met de COVID-19-pandemie heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) een verklaring gepubliceerd inzake de certificering van binnenvaartschepen. De integrale verklaring is hier te vinden.

De verklaring geeft aan dat een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling niet bestraft worden wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

Tevens wordt aangegeven dat (her)-certificatie, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM, nog steeds mogelijk blijft. Mits verantwoord voeren de inspecteurs van EOC Expertise het onderzoek voor je uit. Wanneer het onderzoek als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 niet kan worden afgerond maar de veiligheid is geborgd, kan een voorlopig certificaat voor zes maanden worden afgegeven in plaats van drie maanden.

Uiteraard blijf jij verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw vaartuig en eventuele bemanning.

WAAR KAN IK RELEVANTE INFORMATIE VINDEN OVER HET CORONAVIRUS EN DE BINNENVAART? 

De BLN-Schuttevaer heeft alle voor de binnenvaart relevante informatie gebundeld in een Corona dossier.

Ook het Centraal bureau voor de Rijn- en binnenvaart stelt een Corona dossier samen en dat kun je hier vinden.

Lees de belangrijke informatie van NNPC inzake de ‘Overmacht clausule’ die door bevrachters wordt opgenomen in de vervoersovereenkomsten.

Stilligregeling voor EOC leden in de ladingvaart

Voor jou als eigenaar in de beroepsvaart willen wij je wijzen op onze stilligregeling. Met deze stilligregeling ontvang je over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, nu tijdelijk een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien je zonder personeel vaart). Vanaf vandaag kun je gebruik maken van deze regeling met een tijdelijke verhoogde korting. De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Deze tijdelijke verhoogde korting blijft gelden tot 31 december 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

Wanneer je als lid gebruik wenst te maken van deze regeling dan verzoeken wij je ons hiervan per e-mail op de hoogte brengen via beroepsvaart@eoc.nl.

ZIT JE IN DE CHARTERVAART EN WIL JE INFORMATIE DIE SPECIFIEK VOOR JOUW SITUATIE RELEVANT IS? 

Voor de chartervaart heeft de BBZ een eigen dossier opgesteld met daarin alle informatie over Corona gericht op de chartervaart.

Tijdelijke stilligregeling voor EOC leden in de charter- en passagiersvaart

Voor jou als eigenaar in de charter- en passagiersvaart zijn het door het Corona virus zware tijden. Als EOC willen wij onze leden helpen door een tijdelijke stilligregeling aan te bieden voor het schip. Met deze tijdelijke stilligregeling ontvang je als lid over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien je zonder personeel vaart). De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Vanaf heden kunnen leden gebruik maken van deze regeling. Deze tijdelijke regeling blijft gelden tot 31 december 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

Wanneer je als lid gebruik wenst te maken van deze tijdelijke regeling dan verzoeken wij je ons hiervan per e-mail op de hoogte brengen via beroepsvaart@eoc.nl.

HEB JE EEN RECREATIE- EN/OF WATERSPORTBEDRIJF EN WIL JE MEER INFO OVER JOUW SPECIFIEKE SITUATIE? 

De organisatie HISWA-RECRON heeft speciaal voor ondernemers in de watersport een corona-helpdesk ingericht.

WIL JE MEER WETEN OVER ALLE MAATREGELEN VANUIT DE RIJKSOVERHEID OF HET RIVM?

De Rijksoverheid bundelt op deze pagina alle veel gestelde vragen per onderwerp over het Corona virus. Daarnaast heeft het RIVM een overzicht gemaakt voor al jouw medische vragen.

HEB JE VRAGEN OVER JOUW EIGEN VERZEKERINGSSITUATIE?

Heb je vragen over jouw verzekeringen dan kun je ons altijd een e-mail sturen en helpen wij je persoonlijk verder zoals je van ons gewend bent.

COVID APP VOOR RIVIERCRUISE HAVENS 

Cruiseports in Zuid en West Nederland, Port of Amsterdam en MUST SEE lanceren een app voor actueel inzicht in de toegankelijkheid van havens voor riviercruise schepen.

De coronacrisis heeft veel cruiseschepen letterlijk stil gelegd. Gelukkig zijn de eerste afvaarten weer een feit en komt de sector langzaam op gang. Lokale situaties kunnen echter, door veranderende maatregelen rondom COVID-19, dagelijks veranderen. Daarom is het voor rederijen van belang dat zij op elk moment op een eenvoudige manier kunnen nagaan welke havens open zijn en welke maatregelen daar dan eventueel gelden. Voor havens is het van belang dat zij de wijzigingen snel kunnen doorvoeren.

De Port SEE app voorziet in deze behoefte en is hét nieuwe platform voor de riviercruise sector in Europa. De app bevat actuele data over de toegankelijkheid van ligplaatsen in havens voor riviercruise schepen en welke COVID maatregelen daar gelden. Het systeem is bedoeld voor rederijen, havens, touroperators, steden en citymarketing.

Dutch Delta Cruise Port, Port of Amsterdam, Amsterdam Cruise Port en het internationale toeristenplatform MUST SEE hebben de krachten gebundeld om de riviercruise sector te ondersteunen en versterken. Met de app PORT SEE wordt het makkelijker voor rederijen en touroperators om snel informatie te vinden per haven.

Het volledige persbericht vind je hier.

Word lid van de Varende Vrienden van EOC-nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC is een bron van informatie: vaartips, onderhoudstrucs en boeiende verhalen van medeschippers.
Via onze nieuwsbrief krijg je de beste artikelen maandelijks in je mailbox.
Gratis en toegespitst op jouw voorkeuren!

Marnix de Bakker
Marnix de Bakker
Preventie Manager