Ontslag op staande voet: dat gaat niet vanzelf

Veel verzekerden hebben werknemers in dienst. De afgelopen periode heeft het NNPC meerdere zaken aangemeld gekregen waar een verzekerde een medewerker op staande voet had ontslagen en dit ontslag door de werknemer werd aangevochten. In veel van deze zaken moesten zij helaas concluderen dat het ontslag niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden omdat niet aan de wettelijke eisen was voldaan. Daarom willen zij graag enkele punten bij je onder de aandacht brengen.

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk indien:

  • Er sprake is van een dringende reden (bijvoorbeeld diefstal, mishandeling en werkweigering);
  • Het ontslag meteen wordt gegeven na het ontstaan van die reden; en
  • De dringende reden hierbij direct aan de werknemer wordt meegedeeld (bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk).

Er is pas sprake van een dringende reden als daardoor de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet kan worden voortgezet. Of hier sprake van is verschilt per situatie en het kan dus betekenen dat bijvoorbeeld diefstal in het ene geval wel grond is voor ontslag op staande voet maar in het andere geval niet.

Je dient er als werkgever rekening mee te houden dat je de dringende reden moet kunnen bewijzen. Aangezien de lat voor de werkgever daarbij hoog ligt is het belangrijk om een personeelsdossier aan te houden, functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren en eventuele problemen aan de orde te stellen en schriftelijk vast te leggen. Mocht je je werknemer een officiële waarschuwing geven, dan is het verstandig dit op papier te zetten en de werknemer hiervoor te laten tekenen. Wanneer op een later ogenblik ontslag op staande voet wordt gegeven, kun je met je personeelsdossier aantonen dat de aanleiding tot ontslag niet op zich stond maar er voor langere tijd sprake was van slecht functioneren. In uitzonderlijke gevallen is ontslag op staande voet mogelijk ook als er geen problemen zijn gesignaleerd en vastgelegd, maar dit zijn meestal uitzonderingen op de regel.

Ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer: de arbeidsovereenkomst eindigt direct, het recht op een WW-uitkering vervalt en tevens heeft de werknemer geen recht op transitievergoeding. De rechter beschouwt ontslag op staande voet dan ook als een uiterst middel. Je loopt als werkgever hierbij het risico door de rechter veroordeeld te worden tot het betalen van vergoedingen aan de werknemer (bijvoorbeeld in de vorm van het doorbetalen van loon en onkostenvergoedingen), mocht de werknemer het ontslag op staande voet aanvechten. Je kunt ook worden verplicht de werknemer weer terug in dienst te nemen.

Bron: https://www.nnpc.nl/nieuws/jaargang-202025-ontslag-op-staande-voet-dat-gaat-niet-vanzelf/1

Vraag een offerte aan

Meteen helderheid over de kosten? Dat is met een klik op de knop geregeld.
Vul je gegevens en de gewenste dekking in, dan sturen onze experts je vrijblijvend een offerte toe.

Astrid Boogert
Astrid Boogert
Marketing medewerker