EOC is er voor je: voor de verzekering en certificering

Je kent EOC als onderlinge verzekeraar, maar ook als uitvoerder van inspecties namens het NBKB (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Beide petten passen EOC als gegoten. Onze experts kunnen met hun kennis en ervaring verzekerden bijstaan bij schade of calamiteit, maar zijn door hun achtergrond ook uitstekend in staat om een schip te certificeren. 

Voor de leden biedt dat alleen maar voordelen, zou je zeggen: alles eenvoudig bij één loket te regelen. Toch klinkt er soms gemor en ontstaan er discussies. Hoe zit dat precies en waarom doet EOC eigenlijk zelf de inspecties? We vragen het Thon van Houwelingen, manager EOC Expertise, en Ton van Dongen, directeur Leden.

Wat zijn die twee petten van EOC?|
Thon: ‘Experts van EOC kunnen aan boord komen voor twee dingen: de verzekering of de certificering. Bij het eerste, de verzekering, gaat het om een acceptatiekeuring of schade-opname en komen ze langs als EOC’er. Maar als het gaat om een inspectie, dus de certificering, dan treden ze op als inspecteur namens het NBKB. Het logo van het NBKB staat op de opdrachtbevestiging en op het certificaat. Ze voeren de inspectie uit volgens de wettelijke regels en normen van de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit staat dus volledig los van de verzekering bij EOC.’

Waarom certificeert EOC eigenlijk?
Ton: ‘We zien dat een andere verzekeraar nu stopt met certificeren en dat roept vragen op. Ik zal niet ontkennen dat het soms ingewikkeld is om verschillende rollen te vervullen. Maar als marktleider en onderlinge verzekeringsmaatschappij wil EOC het certificeren blijven aanbieden. We investeren doelbewust in mensen en kennis en hebben een zeer deskundige expertise-afdeling opgebouwd. Daardoor kunnen scheepseigenaren voor alle service bij EOC terecht, ook voor certificering.’

Er zijn weleens discussies. Waarover precies?
Thon: ‘Soms is een schip gecertificeerd, maar blijkt er later toch iets mis te zijn. Denk aan een dunne plek in de huid die bij de inspectie niet is opgepikt. Het is goed om je te realiseren dat een inspectie voor de certificering altijd een steekproef en een momentopname is. De inspecteur loopt een beperkt aantal punten na volgens de instructies van het NBKB, een certificaat geeft daarom nooit een volledig beeld van de staat van het schip. We merken dat niet iedereen genoegen neemt met deze uitleg als er een gebrek boven water komt en die discussie ligt gevoeliger als het schip ook bij EOC verzekerd is. Maar iedere klacht nemen we serieus en we proberen er altijd lessen uit te trekken.’

Als het gaat om lessen leren: wat kan er beter?
Thon: ‘We moeten duidelijker maken wanneer we als expert van de verzekeraar en wanneer we als inspecteur aan boord stappen. Misschien moet dat wel heel letterlijk, dat onze experts bij een certificering een NBKB-helm opzetten en niet die van EOC. Leden mogen ons ook best aan ons jasje trekken als zij vinden dat het beter of duidelijker kan.’

Wat zou er gebeuren als EOC stopt met certificeren?
Ton: ‘Dan zouden wij binnenvaartondernemers grote problemen bezorgen vanwege het enorme capaciteitstekort dat dan ontstaat. Dan komen er echt schepen langs de kant te liggen. Er is al een tekort aan inspecteurs, daarom ook leidt EOC zelf experts op voor het certificeringswerk. We zijn niet de enige speler, er zijn de laatste jaren certificerende bureaus bijgekomen, deels door EOC opgeleid, maar zij kunnen onmogelijk alles opvangen. EOC gaat dus door met certificeren, zodat de sector door kan varen.’

 

Laat je schip keuren!

Moet het certificaat verlengd worden, of ga je een schip aankopen?
Er zijn volop redenen om je bezit door EOC te laten keuren.
Onze experts hebben alle kennis in huis, zodat jij verzekerd bent van de beste zorg.

Astrid Boogert
Astrid Boogert
Marketing medewerker