Certificaat verlopen vanwege COVID-19?

We begrijpen dat het voor jou als schipper lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden omtrent de geldigheid van je documenten aan boord in deze COVID-19 periode waar alles anders dan anders is. Wij proberen je met onze berichtgeving zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.  

NIEUW BELEID GELDIGHEID VAN HET CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK OF UNIECERTIFICAAT (CBB) IN VERBAND MET COVID-19

Eerder dit jaar werd niet gehandhaafd op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. In het najaar heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven dat aan dit beleid een einde zou komen. Als je certificaat is verlopen of verloopt tussen 15 maart en 31 december van dit jaar en er heeft nog geen her-certificering plaatsgevonden, dan is het zaak om snel in actie te komen en contact op te nemen met EOC Expertise.

BELEID VANWEGE COVID-19

ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van certificaten, maar hier worden wel een aantal voorwaarden aan gesteld. Met dit bericht willen wij al onze klanten met een certificaatplichtig vaartuig in kennis stellen van het huidige gehanteerde beleid.

Wat is nodig voor uitstel?

  • Je dient aan te tonen dat het vanwege de COVID maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering. Je kunt dit bijvoorbeeld aantonen doordat er geen werf beschikbaar was om je schip droog te zetten of bijvoorbeeld vanwege financiële redenen.
  • Je dient een stappenplan aan te leveren waarin je aangeeft wanneer je schip op welke werflocatie droog gaat. Tevens dien je in het plan aan te geven voor welke datum je verwacht alle te verwachten reparaties te hebben uitgevoerd. Dit stappenplan moet uiterlijk 1 februari 2021 bij EOC Expertise ingediend zijn. Wij zullen dit plan namens jou indienen bij ILT.

BELANGRIJK: DE TERMIJN 

Bovengenoemde stappenplan moet dus uiterlijk 1 februari 2021 zijn ingediend bij ILT. Daarna is er een half jaar de tijd om het schip daadwerkelijk te voorzien van een geldig certificaat. De deadline om het schip alsnog te voorzien van een geldig certificaat is dus 1 augustus 2021. EOC Expertise verwacht minimaal 6 weken nodig te hebben om de administratieve handelingen aangaande jouw certificaat af te ronden. Dus uiterlijk 15 juni 2021 moeten alle opgegeven reparaties, nacontrole en bijbehorende deel certificaten en tekeningkeuringen uitgevoerd te zijn.

Indien jouw certificaat is verlopen of binnenkort gaat verlopen: onderneem actie en bel EOC Expertise op 088 6699599.

Voor meer informatie:
https://www.binnenvaart.nl/nieuws/288-let-op-de-geldigheid-van-het-certificaat-van-onderzoek-of-uniecertificaat

https://www.nbkb.nl/nieuws/geldigheidduur-van-certificaten/

https://www.nbkb.nl/nieuws/geldigheidsduur-certificaten-i-v-m-covid-19/

Laat je schip keuren!

Moet het certificaat verlengd worden, of ga je een schip aankopen?
Er zijn volop redenen om je bezit door EOC te laten keuren.
Onze experts hebben alle kennis in huis, zodat jij verzekerd bent van de beste zorg.